• A A A

Misja polskich przedsiębiorców do Albanii (Tirana, Durres), 26 – 29 września 2018 r.

05.09.2018

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do udziału w Misji Gospodarczej do ALBANII w dniach 26-29 września 2018 r. z udziałem przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Energii.

Misja przygotowywana jest we współpracy z Unia Izb Przemysłowo-Handlowych Albanii, Ambasadą RP w Tiranie oraz Ambasadą Albanii w Warszawie przy wsparciu Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej.

Dlaczego Albania?

  • Albania jest krajem o dużym potencjale gospodarczym ze względu na położenie geograficzne i zasoby naturalne. Wzrost gospodarczy kraju wykazuje oznaki stabilności gospodarczej i konsolidacji fiskalnej, dzięki stopniowemu ograniczaniu deficytu budżetowego i długu publicznego.
  • Albania realizuje szeroki program reform i modernizacji swojej gospodarki m.in. w zakresie polityki fiskalnej, celnej, systemu energetycznego kraju i poszerza współpracę międzynarodową.
  • Rząd podejmuje działania na rzecz poprawy regulacji prawnych dot. funkcjonowania biznesu, wzrostu konkurencji miejscowych produktów i usług, zmniejszenia szarej strefy w gospodarce, polepszenie sektora finansowego, reformy rynku pracy, pobudzania wzrostu zatrudnienia, reformy systemu emerytalnego, poprawy funkcjonowania administracji publicznej.
  • Albania oferuje sprzyjające środowisko do prowadzenia działalności gospodarczej, atrakcyjne programy inwestycyjne w sektorach strategicznych – ułatwienia w procedurach administracyjnych

Potencjalne dziedziny współpracy

Do potencjalnych dziedzin współpracy z partnerami albańskimi należy zaliczyć: sektor energetyczny (w tym energetyka wodna), przemysł wydobywczy i górnictwo (modernizacja górnictwa, ratownictwo górnicze), rolnictwo, przetwórstwo rolno-spożywcze, rybołówstwo, turystykę, wyposażenie hoteli, budownictwo, IT, infrastrukturę (kolejowa, morska, drogowa), jachty i łodzie.

Program Misji

  • 26 września – przylot do Tirany;
  • 27 września – III Forum Biznesu Albania-Polska w Tiranie oraz indywidualne  spotkania  biznesowe z przedsiębiorcami albańskimi zaproszonymi zgodnie z zainteresowaniami  polskich uczestników;
  • 28 września – spotkania z przedstawicielami albańskich organizacji gospodarczych i władz lokalnych w Durres oraz indywidulane spotkania biznesowe
  • 29 września – wylot z Tirany do Polski

Zainteresowanych udziałem prosimy o wypełnianie formularza udziału w misji REJESTRACJA ON LINE

 

Kontakt

Elżbieta Wojtas
tel. 22 630 97 52
e-mail: ewojtas@kig.pl

Agnieszka Salamończyk
tel. 22 630 97 73
e-mail: asalamonczyk@kig.pl