Misje gospodarcze online - nowe kierunki, nowe możliwości!

21.08.2020

Informujemy, że wciąż można zgłaszać firmy do udziału w misjach gospodarczych online, o których więcej przeczytać można [TUTAJ]. Kalendarz misji gospodarczych online, które realizuje Biuro Współpracy z Zagranicą prezentuje się następująco:

  • Wrzesień – Chiny, Malezja, Irak, Turcja, Botswana
  • Październik – Korea Płd, Singapur, Arabia Saudyjska, RPA

Podane terminy są terminami orientacyjnymi, które będziemy starali się dostosować do zapotrzebowania zgłoszonych firm. W ślad za zgłoszeniem zainteresowania danym rynkiem, które mogą Państwo określić w formularzu, pracownicy Biura Współpracy z Zagranicą skontaktują się z Państwem.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.