• A A A

Możliwość promocji firm z sektor rolno-spożywczego podczas targów Grüne Woche w Berlinie

28.12.2018

W ślad za informacją otrzymaną z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zapraszamy zainteresowane firmy do skorzystania z możliwości promocji firm podczas targów GRÜNE WOCHE w Berlinie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa organizuje stoisko informacyjne o powierzchni 43 m2 podczas targów GRÜNE WOCHE.

W/w wydarzenie będzie stanowić doskonałą okazję do zaprezentowania materiałów informacyjnych oraz wystawowych próbek produktów przemysłu spożywczego.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przekazaniem materiałów informacyjnych oraz wystawowych produktów (szczegółowa oferta w załączeniu) na ww. wydarzenie należy je przesłać do siedziby KOWR na adres:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Departament Wsparcia Eksportu Wydział Współpracy z Przedsiębiorcami
Karolkowa 30
01-207 Warszawa
z dopiskiem BERLIN 2019

Materiały oraz produkty można przesyłać w ilości max do 5 kg do dnia 4 stycznia 2019 r.

Koszty związane ze spedycją produktów do Berlina zostaną pokryte przez KOWR, jednak mogą to być tylko produkty, które podczas transportu nie wymagają temperatury kontrolowanej.

Jesteśmy zainteresowani wyłącznie produktami, które będą przewożone w normalnej temperaturze.

Ponadto uprzejmie informuję o możliwości odtwarzania filmów promujących polskie produkty na ekranie LCD zamontowanym na stoisku KOWR. Ekran będzie przystosowany do odtwarzania filmów z nośnika USB w standardowych formatach takich jak: avi, mkv, asf, mp4, divix, xvid, mpg4.

Tych z Państwa, którzy zainteresowani są reklamowaniem swoich produktów podczas IGW proszę o przesyłanie krótkich filmów promocyjnych do dnia 11 stycznia 2019 r.  za pomocą narzędzia internetowego „WeTransfer” na adres mailowy marta.dymek@kowr.gov.pl

Kontakt
Wiesława Walczak
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
tel. 22 376 75 32
www.kowr.gov.pl