MULTIPLIER EVENT POLSKA prezentujący rezultaty projektu ONGOOD

26.10.2023

Prezentacja rezultatów projektu ONGOOD
Zapraszamy na spotkanie online

MULTIPLIER EVENT POLSKA prezentujący rezultaty projektu ONGOOD

Spotkanie odbędzie się w KIG ul. Trębacka 4 (sala 205, 2 piętro)

26 października 2023 o godz. 11:00

Prosimy o REJESTRACJĘ

 

Ongood – to projekt finansowany w ramach programu Erasmus+

Głównym celem projektu jest przekształcenie małych i średnich producentów towarów w Europie tak, aby stali się efektywnymi, cyfrowymi organizacjami transgranicznymi.Ponadto ważne jest, aby izby i instytucje VET zapewniały edukację cyfrową oraz wspierały i wdrażały cyfrowe kompetencje pedagogiczne.

Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu możliwości platformy edukacyjnej i kursu online dla MSP https://ongood.erasmus.site/

Znajdą tam Państwo materiały szkoleniowe dot. min.

  • Ścieżki rozwoju dla udanej ekspansji transgranicznej
  • Umiejętności niezbędnych w zakresie internacjonalizacji
  • Zasobów cyfrowych: Zarządzanie, Ochrona, Udostępnianie.
  • Możliwości finansowania i szukania informacji na poziomie UE
  • Nowych technik marketingu internetowego dla scyfryzowanych przedsiębiorstw w UE
  • Prezentacji produktów na targach lub imprezach internetowych
  • E-commerce

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz do korzystania z platformy ONGOOD!


Kontakt

Monika Sasiak
Koordynator Projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.