Multiplier Event projektu DIGI4SME, 17.03.2023

14.03.2023

Poznaj rezultaty projektu DIGI4SME

 

 

Digi4SME –to projekt finansowany w ramach programu Erasmus+, którego celem jest rozszerzenie kompetencji cyfrowych trenerów VET prowadzących szkolenia dla MŚP poprzez zastosowanie i promowanie ram DigCompEdu (EC, 2017).

Projekt ma na celu podniesienie umiejętności cyfrowych edukatorów, trenerów biznesu, szkoleniowców, tak aby mogli zapewnić wysokiej jakości inkluzyjną i innowacyjną edukację cyfrową z korzyścią dla MŚP.

Podczas spotkania zaprezentujemy Państwu możliwości platformy edukacyjnej i kursu online dla edukatorów https://digi4sme.eu/

Znajdą tam Państwo materiały szkoleniowe dotyczące m.in.:

  • Współpracy zawodowej w edukacji
  • Tworzenie i modyfikowanie zasobów cyfrowych
  • Zarządzania, ochrony i udostępniania zasobów cyfrowych
  • Wspólnego procesu uczenia się
  • Samoregulacji nauki
  • Strategii ocen

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz do korzystania z platformy!

Gdzie i kiedy?

17 marca 2023, godz. 11:00
Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, Warszawa
sala nr 205 (II piętro)


Kontakt

Monika Sasiak
Koordynator Projektu
Krajowa Izba Gospodarcza
Tel. 22 630 97 23
msasiak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.