• A A A

Najbliższa przyszłość będzie czasem próby – ekspertka KIG o wynikach Barometru Rynku Pracy

09.09.2020

Lockdown mocno wpłynął na polski i międzynarodowy rynek pracy. Jak jego konsekwencje odczuwają pracownicy? I jak postrzegają swoją zawodową przyszłość? Wyniki najnowszego Barometru Rynku Pracy, przygotowanego przez Work Service skomentowała ekonomistka KIG, Karolina Makijewska.

Od czasu publikacji poprzedniego „Barometru Rynku Pracy” zaszły nieoczekiwane zmiany na rynku tak polskim, jak i zagranicznym. W 2019 roku obserwowaliśmy w Polsce najniższe bezrobocie rejestrowane od czasu przemiany ustrojowej. Wydawać by się mogło, że w związku z zawirowaniami spowodowanymi epidemią, rynek pracy będzie w dołku, ponieważ wiele firm wstrzymało procesy rekrutacyjne, a nawet ograniczyło liczbę pracowników. I choć stopa bezrobocia faktycznie rośnie (w czerwcu była wyższa o 0,8 pkt proc. niż przed rokiem), z wyników najnowszego Barometru można wywnioskować, że polscy pracownicy nie obawiają się utraty zatrudnienia. Takie wyniki świadczą o wyważonym i niepodszytym paniką myśleniu o kryzysie.

W raporcie zwracają uwagę dane o zamiarze przebranżowienia się. Wynika z nich, że ponad 40% pracowników obawiających się utraty pracy lub rozważających jej zmianę planuje zmianę zawodu. Jest to pozytywny trend, zwłaszcza wśród najstarszych grup wiekowych, najmniej otwartych na mobilność zawodową.

Należy też zwrócić uwagę, że niemal 15% pracujących Polaków deklaruje zamiar zmiany miejsca pracy. I choć jest to najniższy odsetek od 2015 roku, to wciąż nie nosi znamion mocno pogłębiającego się kryzysu. Plan zmiany pracy jest najbardziej popularny wśród najmłodszych pracowników – tych samych, którzy jeszcze w 2019 roku mogli dyktować warunki zatrudnienia. Jest to naturalna kolej rzeczy. W obecnym miejscu pracy są jeszcze „tymi młodymi” z najniższą stawką. W kolejnej firmie będą już tymi z doświadczeniem i stażem pracy.

Według danych GUS, od ogłoszenia epidemii w Polsce ofert pracy powoli przybywa. Jednak jak wskazuje PFR, nie są to oferty tak atrakcyjne, jak w 2019 roku, kiedy to programy rozwojowe, szkolenia, systemy kafeteryjne i inne benefity były dla pracodawców szansą na zachęcenie specjalistów do podjęcia zatrudnienia.

Najbliższa przyszłość będzie zatem próbą tak dla pracowników, jak i firm. Wtedy okaże się, czy pracodawcy będą musieli uatrakcyjnić oferty zatrudnienia bądź zmniejszyć wymagania wobec nowych pracowników, a także czy pracownicy – zwłaszcza ci z pokolenia Z i Y – będą zmuszeni obniżyć swoje oczekiwania.

Karolina Makijewska
Ekonomistka, Biuro Polityki Gospodarczej, Krajowa Izba Gospodarcza

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.
Najnowszy Barometr Rynku Pracy, Work Service do pobrania tutaj