• A A A

Najnowsze zapowiedzi rządu Wielkiej Brytanii nt. operacji granicznych GB-UE po 1 stycznia 2021 r.

27.07.2020

W ubiegłym tygodniu ogłoszono informację o dodatkowym finansowaniu  o wartości nieco ponad 700 milionów funtów przeznaczonym na infrastrukturę, systemy i personel na granicach.

Opublikowano Model Operacyjny Granicy (Border Operating Model), dostępny na GOV.UK. Został on przygotowany po wielu konsultacjach i sugestiach ze strony przedstawicieli sfery biznesowej.

Wielka Brytania rozpoczęła właśnie nową kampanię komunikacyjną mającą na celu wsparcie przedsiębiorstw i obywateli w przygotowaniu się na koniec okresu przejściowego. Jest to oczywiście więcej niż tylko gotowość do spełnienia nowych wymagań dotyczących granic. Przygotowano szereg produktów, które zostaną opublikowane w ramach kampanii. Obejmują one nowy przewodnik krok po kroku dotyczący importu i przewodnik dotyczący eksportu.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.