• A A A

Spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Premierem RP

04.03.2021

Spotkanie Wiceprezesa KIG z Premierem RP w ramach Rady Przedsiębiorczości

W dniu 4 marca odbyło się spotkanie Rady Przedsiębiorczości z Premierem Mateuszem Morawieckim, któremu towarzyszyli ministrowie Jarosińska-Jedynak oraz Buda, poświęcone rozpoczęciu konsultacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenie Odporności (KPO). Reprezentujący Krajową Izbę Gospodarczą Marek Kłoczko w swoim wystąpieniu podkreślił potrzebę pogłębionych konsultacji strategicznych dokumentów rządowych ze środowiskami biznesu już na etapie tworzenia ich założeń. Wskazał także na potrzebę lepszej korelacji pomiędzy zawartością Polityki Energetycznej z KPO oraz wzmocnienie zapisów dotyczących energetyki rozproszonej i rozsianej i nadania priorytetu rozwojowi inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

Radę Przedsiębiorczości tworzy dziewięć największych organizacji reprezentujących środowisko biznesu w Polsce:
ABSL Poland
Federacja Przedsiębiorców Polskich
Krajowa Izba Gospodarcza
Konfederacja Lewiatan
Pracodawcy RP
Polska Rada Biznesu
Związek Banków Polskich
Business Centre Club
Związek Rzemiosła Polskiego

Rada Przedsiębiorczości

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.