Nowa perspektywa unijna: co po Covidzie? Jakie szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców?

27.01.2021

Webinarium RIPH w Gliwicach: Nowa perspektywa unijna: co po Covidzie? Jakie szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców?

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zaprasza na webinarium: Nowa perspektywa unijna: co po Covidzie? Jakie szanse i zagrożenia dla przedsiębiorców?, które odbędzie się 2 lutego w godzinach 13:00-14:30.

Rejestracja

Termin: 2 lutego 2021 r., godz. 13:00 – 14:30  CET

Rejestracja od godz.: 12:45

Miejsce: Platforma Microsoft Teams

Webinarium poprowadzi prof. dr hab. Jerzy Buzek, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego, b. Prezes Rady Ministrów, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Wybitny polityk, profesor nauk technicznych, poseł na Sejm III kadencji, a w latach 1997-2001 Prezes Rady Ministrów. Od 2004 roku poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji. W latach 2009–2012 sprawował funkcję Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

Prosimy o potwierdzenie obecności na webinarium do dnia 1 lutego 2021 r. mailowo na adres sekretariat@riph.com.pl, bądź telefonicznie: 32 231 99 79

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.