• A A A

Publikacja „Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie – rekomendacje”

09.02.2021

Zapraszamy do zapoznania się z nową publikacją KDS: „Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie – rekomendacje”

 

Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie – rekomendacje

„Problemy z dobrostanem psychicznym są wyzwaniem cywilizacyjnym. Intensywność, presja efektywności, brak stabilizacji zatrudnienia, stres informacyjny, tempo życia i rosnące oczekiwania sprawiają, że coraz więcej z nas zatraca radość życia i wewnętrzną równowagę. Wiele osób doświadcza wypalenia zawodowego, stanów lękowych i innych dysfunkcji. Z szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (jeszcze sprzed pandemii) wynika, że 25 proc. społeczeństwa w ciągu życia doświadczy kryzysu psychicznego. Tymczasem w Polsce mamy obecnie najmniej lekarzy psychiatrów, w stosunku do wielkości populacji, w całej Unii Europejskiej. Dlatego Komitet Dialogu Społecznego KIG włącza się w działania zwiększające świadomość społeczną w zakresie zdrowia psychicznego.

Wyrażając naszą wdzięczność, wspieramy starania liderek i liderów ruchu na rzecz zdrowia psychicznego w Polsce skupionych wokół Kongresu Zdrowia Psychicznego, pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Fundacji eFkropka oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Ich działania zmierzają do rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego, zwiększenia skali finansowania opieki psychiatrycznej oraz powstania ustawy niezbędnej do realizacji tych zadań. W pierwszej kolejności nasze kroki kierujemy w stronę pracodawców publicznych i prywatnych, samorządów, a także liderek i liderów życia publicznego, którym na sercu leży psychospołeczna kondycja Polek i Polaków. Potrzeba mądrego zarządzania i mądrej polityki publicznej są dzisiaj racją stanu.” – komentuje Konrad Ciesiołkiewicz, przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG we wstępie do publikacji „Nowe spojrzenie na zdrowie psychiczne w Polsce i Europie – rekomendacje”.

Pobierz pełną wersję publikacji

Zobacz także poprzednią publikację KDS: Świat po pandemii. Nowe idee na nowe czasy

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.