Nowe wymagania Turcji dotyczące określania pochodzenia eksportowanych towarów

22.09.2020

Zgodnie z korespondencją otrzymaną od ICC World Chambers Federation uprzejmie informujemy o wprowadzeniu nowego przepisu w Turcji dotyczącego wymogów dokumentowania pochodzenia towarów eksportowanych na ten rynek. Wprowadzenie tego rozporządzenia zostało potwierdzone przez przedstawiciela Związku Izb i Giełd Towarowych Turcji (The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey). Oficjalne pismo w sprawie jego realizacji zostało wysłane do regionalnych dyrekcji celnych i handlu przez Ministerstwo Handlu Turcji w dniu 2 września 2020 r.

Należy pamiętać, że tureckie organy celne nie akceptują już informacji „UNIA EUROPEJSKA” w rubryce 3 „KRAJ POCHODZENIA” na świadectwie pochodzenia. Konieczne jest wpisywanie w tej rubryce nazwy państwa członkowskiego UE lub stosowanie zapisu „UNIA EUROPEJSKA + NAZWA KRAJU”.

Zwracamy na to uwagę, ponieważ w niektórych krajach UE eksporterzy napotykają na pewne trudności z powodu tego rozporządzenia. Zalecamy eksporterom wysyłającym swoje towary do Turcji aby na etapie wnioskowania o wystawienie świadectwa pochodzenia przedstawiali dokumenty potwierdzające pochodzenie określonego kraju UE.

Przypominamy, że świadectwa potwierdzające niepreferencyjne pochodzenie towarów wystawia Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA Krajowej Izby Gospodarczej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.