Kontakt dla mediów

Kontakt dla mediów
Agnieszka Durlik
Rzecznik Prasowy
tel. 22 630 98 64
fax 22 630 96 01
kom. 515 088 406
e-mail: adurlik@kig.pl

Serwis www.kig.pl

Karol Sadziński
Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich
tel. 22 630 94 23
fax 22 630 96 01
kom. 502 388 441
e-mail: ksadzinski@kig.pl

Anna Zacharjasz
Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich
tel. 22 630 96 39
e-mail: azacharjasz@kig.pl

Patronaty

Ewa Golik
Biuro Komunikacji i Spraw Członkowskich
tel. 22 630 94 41
fax 22 630 96 01
kom. 505 121 731
e-mail: egolik@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.