GATEWAY TO EUROPE

Projekt “Gateway to Europe: Performance Improvement Actions for local BROs and Companies to Achieve a Successful Integration” jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum w ramach programu Business Suport Programme for Bulgaria, Romania, Croatia & Turkey finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Wyżej wspomniane konsorcjum tworzą:
lider projektu:
Centro Estero per l’Internazionalizzazione, Turyn, Włochy
partnerzy:
Piemont Consoritum for Training in International Business, Turyn, Włochy
Liaison Desk Turkey Turin Chamber of Commerce, Turyn, Włochy
Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa, Polska
Slovenian Chamber of Commerce, Słowenia
oraz
lokalni partnerzy:
Bułgaria: Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
Rumunia: Bucharest Chamber of Commerce and Industry
Chorwacja: Association of SMEs

Projekt koncentruje się na dwóch obszarach tematycznych:
1. ochrona środowiska i zrównoważony rozwój
2. bezpieczeństwo produktów, w tym bezpieczeństwo produktów żywnościowych
i adresowany jest do bułgarskich, rumuńskich, chorwackich i tureckich instytucji otoczenia biznesu (w tym: izb gospodarczych i stowarzyszeń branżowych) oraz lokalnych firm.

W ramach projektu chcemy podzielić się wiedzą i doświadczeniami w tych obszarach tematycznych takich krajów jak Włochy (członek UE od 1951r.) oraz Polska i Słowenia (członkowie UE od 4 lat).

W ramach projektu zorganizowane zostaną:
– szkolenia dla przedstawicieli lokalnych instytucji otoczenia biznesu
– wizyta studyjna i staże we Włoszech
– wizyta studyjna w Polsce
– warsztaty i szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców

Projekt będzie realizowany do końca czerwca 2009r.

Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. +48 22 630 98 22
faks +48 22 828 41 99

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.