Aktualne oferty pracy

 • W ramach zadania Rozwój i wdrożenie systemu EPK przy realizacji projektu „Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji”

  Podstawowe obowiązki
  1.    Tworzenie kluczowych dla portalu treści z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i na terenie krajów Unii Europejskiej, przede wszystkim w zakresie przepisów prawa gospodarczego prywatnego i publicznego oraz postępowania administracyjnego
  2.    Udział w tworzeniu strategii rozbudowy portalu w warstwie treści i artykułów.
  3.    Przygotowywanie koncepcji nowych obszarów tematycznych portalu
  4.    Maksymalizacja użyteczności tworzonych treści na portalu pod kątem przyjazności
  i przydatności dla zidentyfikowanych i docelowych grup użytkowników.
  5.    Współpraca z zespołem programistów i administratorów portalu.
  6.    Współdziałanie w procesie przepływu informacji pomiędzy KIG, a partnerami w projekcie w zakresie tworzonych treści
  7.    Tworzenie i prezentacja raportów ewaluacyjnych z poszczególnych etapów tworzenia treści
  8.    Wykonywanie innych prac zleconych przez Kierownika Projektu.

  Wymagania dotyczące kandydatów:
  1.    Wykształcenie wyższe prawnicze
  2.    Min. 3 lat udokumentowanego doświadczenia w pracy w administracji publicznej
  3.    Min. 2 lata udokumentowanego doświadczenia w przygotowywaniu i redagowaniu dokumentów prawnych
  4.    Znajomość problematyki związanej z obszarem przedsiębiorczości w Polsce
  5.    Umiejętność posługiwania się systemem zarządzania treścią opartym na Liferay
  6.    Pożądane doświadczenie w pracy w instytucji zajmującej się prowadzeniem i rozliczanie projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej
  7.    Pożądana znajomość metodyki zarządzania Prince2 potwierdzona certyfikatem Prince2 Foundation.
  8.    Zdolności analitycznych
  9.    Umiejętność pracy pod presją czasu i stresu
  10.    Dobrej znajomości języka angielskiego

  Warunki pracy
  1.    Zatrudnienie na czas określony do dnia 31 grudnia 2017 r.
  2.    Miejsce pracy: Warszawa, ul. Trębacka 4
  CV należy przesyłać na adres: enowakowska@kig.pl do dnia 27.10.2016 r.
  Uprzejmie prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r.Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.