Europejski Menedżer Energii

KIG rozpoczęła projekt, w ramach którego można zdobyć certyfikat Europejskiego Menedżera Energii oraz osiągnąć roczne oszczędności zużycia energii w zakładzie przemysłowym ok. 300 MWh.

logo-euremplus_rgb

Krajowa Izba Gospodarcza w gronie partnerów z 9-ciu krajów UE, rozpoczęła od lipca 2013r. realizację projektu pt. EUREMplus: Boost Energy Efficiency in Manufacturing SMEs by Extending European EnergyManager Training and Network1. Koordynatorem jest Izba Przemysłowo-Handlowa z Norymbergii.

Celem projektu jest uczynić funkcjonujący już i sprawdzony w realiach komercyjnych program EUREM* przystępnym dla większej liczby przedsiębiorstw, zwłaszcza tych małych lub średnich z sektora produkcji, aby umożliwić im poprawę efektywności energetycznej i wzrost konkurencyjności.

Cel ten będzie realizowany m.in. przez rozszerzenie programu EUREM* na 6 nowych krajów – Bułgarię, Cypr, Chorwację, Macedonię, Polskę i Rumunię.

W ramach projektu odbędzie się kurs dotyczący zarządzania i inżynierii energii. Zgodnie ze standardem EUREM kurs składa się z ok. 20-tu modułów tematycznych w formie wykładów, ćwiczeń, obliczeń, analizy studiów przypadku oraz z samodzielnie wykonanej pod okiem eksperta koncepcji oszczędności energii we własnym zakładzie.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że 80% zaplanowanych projektów usprawnień w przedsiębiorstwach uczestniczących w programie EUREM* zostało wdrożonych do praktyki. Na tej podstawie aktualny projekt zakłada, że średnio każdy uczestnik kursu osiągnie dla przedsiębiorstwa, które reprezentuje, 300MWh oszczędzonej rocznie energii co przekłada się na 42,8 toe/rok i redukcję 132 ton CO2 /rok a także inwestycje rzędu 51 000 Euro. Należy nadmienić, że w Niemczech, Czechach i Austrii kursy odbywać się będą na zasadach komercyjnych, tj. bez dofinansowania.

Uczestnicy projektu EUREMplus, reprezentujący kadrę techniczną lub zarządczą zakładów przemysłowych, którzy ukończą kurs zdanym testem końcowym i przedłożą projekt usprawnienia oszczędności energii, otrzymają międzynarodowy certyfikat Europejskiego Menedżera Energii.

Ośrodkami eksperckimi, z których kompetencji będzie korzystała i współpracowała KIG przy realizacji projektu będą Izba Przemysłowo-Handlowa w Norymberdze, Energieinstitut der Wirtschaft GmbH z Wiednia oraz Krajowa Agencja Poszanowania Energii w Warszawie.

*EUREM jest wystandaryzowanym międzynarodowym programem szkolącym Menedżerów Energii, składającym się z kursu, samokształcenia, praktyki oraz wymiany doświadczeń w sieci uczestników kursu. Powstał na obszarze 4-ech krajów uczestniczących w projekcie programu IEE realizowanym w latach 2003-05 a następnie został rozszerzony na dalsze 9 krajów, również w ramach programu IEE w latach 2006-09 w projekcie EUREM.NET.

Od tego czasu EUREM oferuje regularne szkolenia i funkcjonuje na zasadach komercyjnych bez wsparcia finansowego, przyłączając kolejne kraje i powiększając liczbę absolwentów, których liczba wyniosła 2500 w roku 2011.

Statystyczny uczestnik kursów, które odbyły się do tej pory, stworzył koncepcję oszczędności energii w swojej firmie 750MWh/rok a 80% tych koncepcji została z powodzeniem wdrożona.

partnerzy-euremplus
Spotkanie partnerów inicjujące projekt w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Norymberdze.

EUREM plus: projekt, dofinansowywany jest ze środków UE przez Executive Agency for Competitiveness and Innovations w ramach Programu Intelligent Energy Europe (IEE). Więcej o EUREM plus tutaj.

Kontakt:

Katarzyna Grzejszczyk
tel. 22 630 96 28
e-mail: kgrzejszczyk@kig.pl

Barbara Kosicka
tel. 22 630 96 61
e-mail: bkosicka@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.