PGK-IN: razem stawiamy na rozwój!

Z dniem 01.03.2014 r. Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła realizację projektu „PGK-IN: razem stawiamy na rozwój!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby 2 konkretnych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego i ich 43 pracowników/czek.

Celami projektu są:

  • wzrost kompetencji językowych,
  • wzrost kompetencji społeczno-osobisto-menedżerskich,
  • wzrost kompetencji ICT

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji na stronie: stawiamynarozwoj.eduportal.pl

Kontakt:

Małgorzata Balcerzak
Kierownik Projektu
Tel. 22 630 97 03
e-mail: mbalcerzak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.