• A A A

Komisja rewizyjna

Wybierana jest spośród Członków Krajowej Izby Gospodarczej, składa się z 5-9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

Przewodniczący:

Wojciech Kodłubański

Wiceprzewodniczący:

Mieczysław Łagowski

Włodzimierz Ciesłowski

Sekretarz:

Marek Spiżewski

Skład Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej:

Łukasz Białczak – Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
Włodzimierz Ciesłowski – Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
Piotr Guzowski – Polska Izba Systemów Alarmowych
Wojciech Kodłubański – Krajowa Izba Gospodarki Morskiej
Jerzy Kotwas – Izba Bawełny w Gdyni
Marcin Kusiak – Lubelska Izba Rzemieślnicza
Mieczysław Łagowski – Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
Jan Solich – Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Marek Spiżewski – Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.