• A A A

Komisja rewizyjna

Wybierana jest spośród Członków Krajowej Izby Gospodarczej, składa się z 5-9 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

Skład Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Gospodarczej:

Przewodniczący: Wojciech Kodłubański – Przewodniczący

Wiceprzewodniczący: Włodzimierz Ciesłowski – Wiceprzewodniczący

Sekretarz: Artur Gacek – Sekretarz

 

Ciesłowski Włodzimierz, Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku
Gacek Artur, Izba Bawełny w Gdyni
Guzowski Piotr, Polsko – Kazachstańska Izba Handlowo – Przemysłowa
Kodłubański Wojciech, Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni
Krawczyk Michał, Puławska Izba Gospodarcza
Kusiak Marcin, Lubelska Izba Rzemieślnicza w Lublinie
Łagowski Mieczysław, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie
Solich Jan, Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej
Spiżewski Marek, Łódzka Izba Przemysłowo – Handlowa w Łodzi

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.