Zakończenie projektu „PWP Aktywizacja Zawodowa Mieszkańców Wielkopolski„

Z dniem 30 listopada 2013 r. zakończył się projekt „PWP Aktywizacja Zawodowa Mieszkańców Wielkopolski” podziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przez Krajową Izbę Gospodarcza wspólnie z liderem projektu Izbą Przemysłowo – Handlową Południowej Wielkopolski oraz partnerami zagranicznymi: Lucca Promos (Włochy) oraz Univeristy of Thassely (Grecja).

Celem projektu była redukcja bezrobocia na terenie pow. objętych wsparciem poprzez zmianę kwalifikacji zawodowych bezrobotnych oraz wzmocnienie skuteczności oddziaływania aktywnych polityk rynku pracy poprzez wykorzystanie wiedzy oraz doświadczenia partnerów zagranicznych. W ramach projektu odbyły się 3 wizyty ekspertów zagranicznych z dziedziny- rynku pracy oraz grafiki komputerowej. Osoby objęte wsparcie projektowym uczestniczyły w warsztatach praktycznej nauki grafiki komputerowej.

W dniu 23 października 2013 roku w siedzibie Izby Przemysłowo – Handlowej Południowej Wielkopolski, beneficjentom projektu zostały wręczone certyfikaty ukończenia całego cyklu szkoleń.

Kontakt
Monika Sasiak
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 97 23
e-mail: msasiak@kig.pl

Natalia Wysocka
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 96 13
e-mail: nwysocka@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.