• A A A

Analizy makro

 • Inflacja w lipcu 2021

  Inflacja w lipcu wyższa od oczekiwań rynkowych Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,4% wyższe niż w czerwcu  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 5,0% (w czerwcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w lipcu 2021

  Inflacja wyższa od oczekiwanej przez rynek Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w czerwcu o 0,4% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 5,0% (w... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy w czerwcu i nowe zamówienia w przemyśle

  Handel hurtowy ze wzrostami w niemal wszystkich kategoriach w ujęciu miesięcznym Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w czerwcu. Sprzedaż okazała się o 3,5% wyższa niż w maju i jednocześnie o 24,7% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Przypomnijmy, że... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w czerwcu 2021

  Dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego okazały się nieco lepsze od oczekiwanych Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu czerwca 2021. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 993,4 tys. osób i była o 33,3 tys. osób niższa niż w końcu maja oraz o... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu czerwca

  Aktualny poziom kredytów gospodarstw domowych w bankach wskazuje, że coraz chętniej się zadłużamy Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu czerwca. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w czerwcu 2021

  Wyniki budownictwa w czerwcu niższe od oczekiwanych przez rynek Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w czerwcu 2021 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,2% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,4%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w czerwcu 2021

  W czerwcu zanotowano wzrost we wszystkich głównych grupach przemysłowych w skali roku Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w czerwcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,0% wyższa niż w maju i jednocześnie wyższa o 18,4% w porównaniu z czerwcem... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021

  Zatrudnienie w czerwcu z pokaźnym wzrostem Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2021. Przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 165,08 PLN do 5802,42 PLN tj. o 2,9%. Czerwiec zazwyczaj przynosi wzrosty płac. W miesiącu tym czasowo pojawiają... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w czerwcu 2021

  Inflacja bazowa w czerwcu dynamizowana cenami żywności i paliw Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej w czerwcu. Specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również głębiej analizują przyczyny takiego a nie innego jej przebiegu. W owych analizach starają się... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – maj 2021 roku

  Eksport ogółem w okresie I – V 2021 wyniósł 112,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 22,9% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – maj 2021... Czytaj więcej >
 • Inflacja w czerwcu 2021

  Inflacja: ceny towarów w czerwcu przeciętnie okazały się takie jak w maju Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 0,1% wyższe niż w maju i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 4,4%... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w maju 2021

  Bilans obrotów bieżących z nadwyżką na poziomie 60 mln EUR – zdecydowanie mniejszą niż oczekiwano Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w maju. W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano... Czytaj więcej >
 • Prognozy NBP na podstawie danych m.in. od analityków KIG

  Już wiemy, jak może się rozwijać sytuacja gospodarcza w najbliższej i dłuższej perspektywie czasowej. NBP prezentuje wyniki swojej cyklicznej Ankiety Makroekonomicznej, do której danych dostarcza m.in. zespół analityków Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej. KIG jest jedną z dwóch organizacji przedsiębiorców i pracodawców przekazujących... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu czerwca

  Rezerwy walutowe w czerwcu prezentują się dobrze, zwłaszcza po pokaźnym wzroście w maju Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu czerwca. Wyniosły one 134 113,7 mln EUR i tym samym okazały się o 730,3 mln EUR tj. 0,5% wyższe niż w końcu... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w czerwcu 2021

  W czerwcu poziom inflacji wyhamował Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. Ceny wzrosły przeciętnie w stosunku do notowanych w maju o 0,1% i jednocześnie okazały się wyższe niż przed rokiem o 4,4% (w maju... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.