• A A A

Analizy makro

 • Bilans płatniczy we wrześniu 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu. W prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 171 mln EUR wobec deficytu z sierpnia sięgającego 657 mln EUR... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu października

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października. Wyniosły one 109 191,9 mln EUR i tym samym okazały się o 1 355 mln EUR tj. 1,2% niższe niż w końcu września i jednocześnie o 10 920 mln EUR tj. 11,1% wyższe... Czytaj więcej >
 • Wstępna inflacja w październiku 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2019 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się o 0,2% wyższe niż we wrześniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,5% (we wrześniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Dane... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 851,2 tys. osób i była o 14,3 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 96,2 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,1%... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa we wrześniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 12,7% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 7,6% wyższa niż przed rokiem. Wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest typowy dla września. Wraz z końcem kwartału zazwyczaj fakturowana... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym we wrześniu. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 4,0% niższa niż w sierpniu i jednocześnie 5,3% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się ona równocześnie o aż 2 pkt. proc. niższa od prognozowanej... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu we wrześniu 2019

    Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu we wrześniu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 10,7% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 5,6% wyższa niż przed rokiem. Wrzesień z reguły przynosi wzrost sprzedaży, stanowiący otwarcie sezonu powakacyjnego (w wakacje działalność... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2019. Przeciętne uposażenie spadło we wrześniu o 40,70 PLN do 5086,56 PLN tj. o 0,8%. Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 312,70 PLN tj. o 6,6%. Spadek... Czytaj więcej >
 • Inflacja we wrześniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji we wrześniu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie takie same jak w sierpniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w sierpniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,9%). Ceny towarów przeciętnie nie uległy zmianie i były... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-VIII 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-sierpień 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 153,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Sierpień, podobnie... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w sierpniu 2019

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w sierpniu. Jak zwykle w prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie 606 mln EUR wobec deficytu z lipca sięgającego 797... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu września

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu września. Wyniosły one 110 546,9 mln EUR i tym samym okazały się o 4913,9 mln EUR tj. 4,7% wyższe niż w końcu sierpnia i jednocześnie o 13 417 mln EUR tj. 13,8% wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w sierpniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach budownictwa w sierpniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 2,1% niższa niż w lipcu i jednocześnie o 2,7% wyższa niż przed rokiem. Spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym nie jest typowy dla sierpnia. Zazwyczaj bowiem notowane jest utrzymanie... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w sierpniu. Okazały się one nieco lepsze od prognozowanych przez rynek. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 0,4% niższa niż w lipcu. Spadek sprzedaży w sierpniu mógł być wynikiem nietypowo wysokiej sprzedaży w lipcu (wzrost... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w sierpniu 2019

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w sierpniu 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 6,0% niższa, niż w lipcu i jednocześnie o 1,3% niższa niż przed rokiem. Sierpień z reguły przynosi wzrost sprzedaży po słabszym lipcu (którego spadki związane są z... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.