Analizy makro

 • Wyniki budownictwa w grudniu 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w grudniu 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 23,7% wyższa niż w listopadzie i jednocześnie o 3,3% niższa niż przed rokiem. W listopadzie roczna dynamika była również ujemna i wyniosła -4,7%. Bardzo wyraźny wzrost poziomu sprzedaży... Czytaj więcej >
 • Inflacja w grudniu 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w grudniu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,8% wyższe w listopadzie i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,4% (w listopadzie wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Ceny towarów okazały się o 0,5% wyższe niż... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie I-XI 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2019 roku. Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 217,3 mld EUR, co stanowiło wartość o 4,8% wyższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Listopad przyniósł... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w listopadzie 2019 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w listopadzie. W prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 1 457 mln EUR wobec nadwyżki z października sięgającej 573 mln... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek inflacji w grudniu 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2019 r. W miesiącu tym ceny przeciętnie okazały się o 0,8% wyższe niż w listopadzie i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,4% (w listopadzie wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Dane... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu grudnia

  Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia. Wyniosły one 114 511 mln EUR i tym samym okazały się o 5 623,1 mln EUR tj. 5,2% wyższe niż w końcu listopada i jednocześnie o 12 243 mln EUR tj. 12% wyższe... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w listopadzie 2019. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 0,4% niższa niż w październiku i jednocześnie o 4,7% niższa niż przed rokiem. W październiku roczna dynamika była również ujemna i wyniosła -4,0%. Stabilizacja sprzedaży budowlano-montażowej pomiędzy październikiem... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada 2019. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 849,6 tys. osób i była o 9,1 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 100,9 tys. osób niższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 5,1%... Czytaj więcej >
 • Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2019 roku. Wyniki zestawienia są zbieżne z zaprezentowanymi we wstępnym szacunku pod koniec lipca. Z zestawienia wynika, że z powodu niekorzystnych warunków pogodowych wiosną i latem (niedobór opadów i chłód wiosną, bardzo... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym w listopadzie. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 2,3% wyższa niż w październiku i jednocześnie 5,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Okazała się ona równocześnie o 1,5 pkt. proc. wyższa od prognozowanej przez... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w listopadzie 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,8% niższa niż w październiku i jednocześnie o 1,4% wyższa niż przed rokiem. Listopad z reguły przynosi spadek sprzedaży. Tegoroczny, większy niż zazwyczaj, był pochodną  mniej korzystnego... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2019. Przeciętne uposażenie wzrosło o 16,17 PLN do 5229,44 PLN tj. o 0,3%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 262,83 PLN tj. o 5,3%. Wzrost płac w... Czytaj więcej >
 • Podsumowujemy pracę Biura Polityki Gospodarczej. Co się u nas działo przez ostatni rok?

  To był bardzo pracowity rok dla analityków, ekonomistów i prawników Biura Polityki Gospodarczej KIG. Czym zajmowali się nasi specjaliści przez ostatnich 12 miesięcy? Przygotowaliśmy krótkie podsumowanie prac BPG w odniesieniu do tego, co działo się w polityce i gospodarce. Poniżej lista najciekawszych spraw. STYCZEŃ... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w październiku 2019 r.

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w październiku. W prezentowanym zestawie danych szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę na poziomie 529 mln EUR wobec nadwyżki z września sięgającej 172 mln EUR... Czytaj więcej >
 • Inflacja w listopadzie 2019 r.

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w listopadzie 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe w październiku i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w październiku wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,5%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe niż... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.