• A A A

Przeglądy makro

 • Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – wrzesień 2021 roku Po wyjątkowo trudnym początku roku, kiedy aura była wyjątkowo niesprzyjająca handlowcom i logistykom, wiosna przyniosła odrobienie większości z tych zaległości. Z pewnością na... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy we wrześniu 2021

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 339 mln EUR wobec deficytu z sierpnia sięgającego -1 441 mln... Czytaj więcej >
 • Rezerwy walutowe w końcu października

  Wzrost rezerw w październiku prezentuje się dobrze Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu października. Wyniosły one 144 069,2 mln EUR i tym samym okazały się o 137,2 mln EUR tj. 0,1% wyższe niż w końcu września i jednocześnie o 21 480,6 mln... Czytaj więcej >
 • Eksport we wrześniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG, pozwalają szacować, że eksport we wrześniu 2021 wyniósł 25 077 mln EUR Eksport zwiększył się w stosunku do wartości notowanych w sierpniu o 15,2%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej.   Przegląd sytuacji gospodarczej w branżach. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-IX 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Województwo wielkopolskie z najniższą stopą bezrobocia (3,3%) Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-IX 2021 roku. Województwo wielkopolskie ma najniższą stopę bezrobocia (3,3%). Najwyższe wynagrodzenia w przemyśle otrzymują pracownicy w województwie dolnośląskim. W... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy we wrześniu i nowe zamówienia w przemyśle, 25 października

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu Sprzedaż okazała się o 9,9% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie o 18,9% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost sprzedaży we wrześniu jest typowym zjawiskiem. Przypomnijmy, że w sierpniu sprzedaż hurtowa... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2021 Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2021: liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 934,7 tys. osób i była o 26,1 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 89,0 tys. osób niższa niż przed... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu września

  Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu września Depozyty i kredyty w końcu września. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie istotne są w nich dane o zmianach poziomów depozytów i kredytów gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i samorządów oraz wielkości... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna we wrześniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o handlu detalicznym we wrześniu 2021   Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,4% niższa niż w sierpniu i o 11,1% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W sierpniu roczna dynamika sprzedaży wyniosła 10,7%. Wrześniowy wynik jest... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa we wrześniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa we wrześniu 2021 r. Wyniki budownictwa we wrześniu. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 9,3% wyższa niż w sierpniu i jednocześnie wyższa niż przed rokiem o 4,3%. Miesiąc wcześniej roczna dynamika produkcji wyniosła 10,2%. W okresie I-IX... Czytaj więcej >
 • Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2021 Zatrudnienie we wrześniu okazało się o 4,8 tys. osób, tj. o 0,08% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6347,2 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku, zatrudnienie było... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa we wrześniu 2021

  Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje inflacji bazowej we wrześniu Inflacja bazowa we wrześniu 2021: specjaliści zajmujący się problematyką inflacji obserwują nie tylko jej poziom, ale również głębiej analizują przyczyny takiego a nie innego jej przebiegu. W owych analizach starają się wyróżnić składniki, na które... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2021 roku

  Eksport ogółem w okresie I – VIII 2021 wyniósł 182,5 mld EUR a import 180,7 mld EUR Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2021 roku. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń... Czytaj więcej >
 • Inflacja we wrześniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2021 r. Inflacja we wrześniu 2021. Ceny przeciętnie okazały się o 0,7% wyższe niż w sierpniu  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 5,9% (w sierpniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 5,5%). Dane te... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.