• A A A

Przeglądy makro

 • Wstępny szacunek produktu krajowego brutto w roku 2021

  Zobacz jak prezentuje się wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2021 roku Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wstępny szacunek produktu krajowego brutto w 2021 roku. Produkt krajowy brutto w ujęciu realnym zwiększył się o 5,7% (w roku 2020 notowano spadek o 2,5%). Popyt krajowy uległ... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane szczegółowo opisujące wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-grudzień 2021 roku Przegląd branż w okresie styczeń-grudzień 2021 roku Produkcja sprzedana przemysłu była 14,9 % wyższa niż przed rokiem.  W samym grudniu produkcja wzrosła o 16,7% r/r. Produkcja sprzedana w budownictwie... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-XII 2021 roku Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie wielkopolskim (3,1%). Województwo dolnośląskie jest regionem o najwyższym poziomie wynagrodzeń w przemyśle – średnio 6 710 PLN w okresie I-XII 2021 roku. W budownictwie... Czytaj więcej >
 • GUS podał dane o sprzedaży detalicznej w grudniu 2021

  GUS podał grudniowe dane obrazujące kondycję polskiej gospodarki. W stosunku do listopada 2021 roku (w cenach bieżących) wzrosła sprzedaż w niemal wszystkich grupach towarów Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 15,8% wyższa niż w listopadzie 2021 roku (miesiąc wcześniej dynamika m/m wyniosła 0,2%)... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w grudniu 2021

  Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w grudniu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,9% niższa niż w listopadzie ub.r. i jednocześnie wyższa o 16,7% w porównaniu z grudniem 2020 roku (wtedy zanotowano wzrost o 11,1% r/r) W okresie I-XII ... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – listopad Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w okresie I – XI 2021 wyniósł 260,9 mld EUR, co stanowiło wartość o 18,9% wyższą, niż w... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium – wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź! Comiesięczny... Czytaj więcej >
 • Eksport w listopadzie 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2021 wyniósł 26 763  mln EUR Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w październiku o 7,1%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach w okresie I-XI 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane szczegółowo opisujące wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-listopad 2021 roku Produkcja sprzedana przemysłu osiągnęła wynik o 15,0 % wyższy w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W samym listopadzie produkcja wzrosła o 15,2% r/r. W budownictwie produkcja sprzedana w... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach w okresie I-XI 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-XI 2021 roku Najniższą stopą bezrobocia może pochwalić się województwo wielkopolskie (3,1%). Województwo dolnośląskie jest regionem, w którym pracownicy zatrudnieni w przemyśle otrzymywali najwyższe wynagrodzenie (średnio 6 615 PLN w okresie I-XI 2021 roku).... Czytaj więcej >
 • Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w trzech pierwszych kwartałach 2021 roku w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady inwestycyjne wyniosły 108 193 mln PLN i okazały się o 8,5% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego Na podstawie tych danych oraz prezentowanych wcześniej, za... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie? Ciekawi Cię, w którą stronę podąża gospodarka i jakie to może mieć... Czytaj więcej >
 • Eksport w październiku 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Prognoza Krajowej Izby Gospodarczej // eksport w październiku 2021 Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w październiku 2021 wyniósł 26 412  mln EUR.  Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych we wrześniu o... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane szczegółowo opisujące wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-październik 2021 roku Przegląd sytuacji gospodarczej. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 14,9 % w stosunku do ubiegłego roku. W samym październiku produkcja wzrosła o 7,8% r/r. W budownictwie produkcja... Czytaj więcej >
 • Rachunki narodowe w III kw. 2021

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za trzeci kwartał 2021 roku Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 5,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w II kw. 2021 notowany był wzrost na poziomie 11,2%. Zaprezentowana właśnie... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.