• A A A

Przeglądy makro

 • Eksport w kwietniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w kwietniu 2021 wyniósł 22 369  mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w marcu o 8,4%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I-IV 2021 roku.  Województwo wielkopolskie może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia (3,8%). Na... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych czterech miesiącach 2021 roku.  Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o... Czytaj więcej >
 • Eksport w marcu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w marcu 2021 wyniósł 24 074  mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w lutym o 12,9%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszym kwartale 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 7,9% w stosunku do ubiegłego roku. ... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w pierwszym kwartale 2021. Województwo wielkopolskie może pochwalić się najniższą stopą bezrobocia (3,9%). Na najwyższe... Czytaj więcej >
 • Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w całym roku 2020 r. w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady inwestycyjne wyniosły 149 829 mln PLN i okazały się o 7,3 % niższe niż przed rokiem. Wyniki te są lepsze od pojawiających wcześniej pesymistycznych prognoz, mówiących nawet... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w... Czytaj więcej >
 • Eksport w lutym 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lutym 2021 wyniósł 20 497 mln EUR. Zwiększył się więc w stosunku do wartości notowanych w styczniu o 7,0%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku.  Ogólnie, produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 2,0% w stosunku do... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-luty 2021.  Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w lutym w województwie wielkopolskim (4,0%).  ... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w... Czytaj więcej >
 • Eksport w styczniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w styczniu 2021 wyniósł 19 361 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w grudniu o 2,3%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących stan poszczególnych branż w styczniu 2021 roku. W przemyśle, sprzedaż okazała się o 0,9% wyższa niż przed rokiem ale niższa od oczekiwań... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.