• A A A

Przeglądy makro

 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-luty 2021.  Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w lutym w województwie wielkopolskim (4,0%).  ... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w... Czytaj więcej >
 • Eksport w styczniu 2021 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w styczniu 2021 wyniósł 19 361 mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w grudniu o 2,3%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących stan poszczególnych branż w styczniu 2021 roku. W przemyśle, sprzedaż okazała się o 0,9% wyższa niż przed rokiem ale niższa od oczekiwań... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź w comiesięcznym przeglądzie sytuacji gospodarczej w województwach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w styczniu 2021. Najniższą stopą bezrobocia może pochwalić się województwo wielkopolskie (3,9%). Najwyższe wynagrodzenie... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach?   Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć... Czytaj więcej >
 • Eksport w grudniu 2020 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Roczna dynamika eksportu może poprawić się do +9,9%   Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w grudniu 2020 wyniósł 18 969  mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w listopadzie... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Zobacz dane opisujące sytuację branż w 2020 roku   W ostatnich dniach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował bogaty zestaw danych opisujących stan gospodarki w grudniu 2020 roku. W sposób naturalny skupiają one szczególną uwagę, jako te „domykające” rok. Co warto podkreślić rok skrajnie trudny dla... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Zapoznaj się z danymi domykającymi informacje o województwach w 2020 roku   Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane domykające informacje o roku 2020 (grudniowe i narastające za cały rok). Grudzień był wyjątkowo intensywny w przemyśle, który w końcówce roku odrobił kolejną porcję zaległości z wiosny.... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach?     Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne... Czytaj więcej >
 • Eksport w listopadzie 2020 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w listopadzie 2020 wyniósł 22 147  mln EUR. Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w październiku o 3,6%, w stosunku zaś do wielkości notowanych przed... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – 29.12.2020

  Z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe   W końcu listopada liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1025,7 tys. osób i była o 7,3 tys. osób wyższa niż w końcu października oraz o 176,1 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,1% okazała... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach – 29.12.2020

  Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XI wyniosło 6320 tys. osób, a wynagrodzenie – 5360 PLN.   Z ostatnich zestawień GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w okresie I-XI wyniosło 6320 tys. osób i tym samym okazało się o 1,1% niższe... Czytaj więcej >
 • Kwartalny przegląd sytuacji inwestycyjnej w branżach

  W III kwartale br. w sektorze przedsiębiorstw poziom inwestycji wyniósł 35 619 mln PLN i okazał się o 8,0% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego   Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w okresie I-IX 2020 r. w firmach zatrudniających powyżej 9 osób nakłady... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Analitycy Biura Polityki Gospodarczej KIG zebrali najważniejsze dane dotyczące polskiej gospodarki i prezentują je w formie kompendium. Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.