• A A A

Przeglądy makro

 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach? Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie? Ciekawi Cię, w którą stronę podąża gospodarka i jakie... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych siedmiu miesiącach 2022 roku   Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 12,9%  W samym lipcu produkcja wzrosła o 7,6% r/r  W budownictwie produkcja sprzedana w okresie I-VII była wyższa o... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń – lipiec 2022 roku   W województwie wielkopolskim zanotowano najniższą stopę bezrobocia wynoszącą 2,7% Pracownicy w województwie dolnośląskim otrzymują najwyższe wynagrodzenia w przemyśle – średnio 7 283 PLN. W budownictwie na najwyższe... Czytaj więcej >
 • Eksport w lipcu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w lipcu 2022 roku wyniósł 25 614 mln EUR Eksport w lipcu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Zmniejszył się w stosunku do wartości notowanych w czerwcu... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie w końcu lipca na poziomie 4,9%

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu lipca 2022  Bezrobocie rejestrowane w lipcu 2022 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 810,2 tys. osób i była o 7,8 tys. osób niższa niż w końcu czerwca oraz o 164,7 tys. osób niższa niż przed... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu lipca 2022

  Roczna dynamika depozytów systematycznie spada i od pięciu miesięcy pozostaje marginalna, zwłaszcza na tle dynamiki płac, poziomu inflacji, ale również nie tak dawnej praktyki – gdy dynamika depozytów silnie rosła Depozyty i kredyty w końcu lipca Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza... Czytaj więcej >
 • Sprzedaż detaliczna w lipcu 2022. Wyniki niższe od oczekiwań rynkowych

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o handlu detalicznym w lipcu 2022 Dane okazały się nieco niższe niż oczekiwania rynku i prognozy KIG. Sprzedaż w ujęciu nominalnym okazała się o 1,2% wyższa niż w czerwcu (wtedy sprzedaż m/m wzrosła o 0,3%) i o 18,4% wyższa... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa w lipcu 2022 – ze spadkiem. Produkcja budowlano-montażowa o 6,3% niższa niż w czerwcu

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w lipcu 2022 r. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 6,3% niższa niż w czerwcu i jednocześnie wyższa o 4,2% niż w analogicznym okresie 2021 roku. W czerwcu roczna dynamika produkcji wyniosła 5,9%. Wyniki budownictwa w lipcu... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu w lipcu 2022

  Wyniki przemysłu w stosunku do czerwca odnotowały spadek produkcji sprzedanej we wszystkich grupach Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki przemysłu w lipcu 2022 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 6,5% niższa niż w czerwcu i jednocześnie wyższa o 7,6% w porównaniu z analogicznym okresem... Czytaj więcej >
 • Szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2022

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował szybki szacunek produktu krajowego brutto za II kwartał 2022 Szybki szacunek PKB W statystykach prowadzonych w formule danych wyrównanych sezonowo, PKB w II kwartale zmniejszył się realnie w stosunku do kwartału poprzedniego o 2,3% i jednocześnie okazał się o 4,5%... Czytaj więcej >
 • Niepokojące pogłębianie deficytu w obrotach bieżących

  Narodowy Bank Polski zaprezentował bilans płatniczy w czerwcu 2022  W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -1 468 mln EUR wobec deficytu z maja sięgającego -1 485 mln... Czytaj więcej >
 • Inflacja w lipcu 2022 nieznacznie wyższa od mediany oczekiwań rynkowych

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lipcu 2022 roku Inflacja w lipcu 2022 Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły przeciętnie o 0,5% w stosunku do czerwca i były o 15,6% wyższe niż przed rokiem (w czerwcu dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosił 15,5%). W... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Jak prezentowały się główne wskaźniki makroekonomiczne, rachunki narodowe, rynek pracy czy obroty bieżące? Jaka sytuacja czeka nas w kolejnych miesiącach?   Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny Zastanawiasz się, jakie działania strategiczne podjąć w najbliższych miesiącach w swojej firmie? Ciekawi Cię, w którą stronę podąża gospodarka i... Czytaj więcej >
 • Eksport w czerwcu 2022 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej

  Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz opinie pozyskane od członków KIG pozwalają szacować, że eksport w czerwcu 2022 roku wyniósł 27 861 mln EUR Zmniejszył się więc w stosunku do wartości notowanych w maju o 0,9%, w stosunku zaś do wielkości notowanych... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku   Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym o 13,6%. W samym czerwcu produkcja wzrosła o 10,4% r/r. W budownictwie produkcja... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.