Przeglądy makro

 • Eksport i import w okresie styczeń-wrzesień 2023. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

  Eksport i import w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku z 3% wzrostem w stosunku do roku ubiegłego Eksport i import w okresie styczeń – wrzesień 2023 roku Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń –... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa w październiku 2023

  Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników inflacji bazowej dla października 2023. Mimo ich wyraźnego obniżenia, wciąż pozostają na wysokich poziomach Inflacja bazowa – październik 2023 Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników inflacji bazowej dla października 2023. Pozwalają one decydentom i analitykom wyrobić... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy we wrześniu 2023. Znamy najnowsze dane NBP

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego we wrześniu 2023. Wrzesień z nadwyżką salda obrotów bieżących Bilans płatniczy we wrześniu 2023 W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano nadwyżkę w wysokości... Czytaj więcej >
 • KIG poleca: Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny

  Pełne dane na temat makroekonomicznej sytuacji Polski Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym wydaniem Comiesięcznego Przeglądu Makroekonomicznego – eksperckiego kompendium o stanie polskiej gospodarki. Zestawienie zawiera zbiór najważniejszych danych wraz z materiałami analitycznymi na temat makroekonomicznej sytuacji Polski.   Pobierz! Comiesięczny Przegląd Makroekonomiczny KIG... Czytaj więcej >
 • Eksport we wrześniu 2023 ze wzrostem 8,1% – prognoza KIG

  Według naszych najnowszych oczekiwań, eksport w roku 2023 może zwiększyć się o 5,8%, a w roku 2024 – wynosząc 377,7 mld EUR – zwiększyć się o 10,9% Eksport we wrześniu 2023 – prognoza Krajowej Izby Gospodarczej Dostępne obecnie dane o stanie gospodarki realnej oraz... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-wrzesień 2023 roku Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach Najniższe bezrobocie w końcu września zanotowało województwo wielkopolskie – 3,0%. Najwyższe płace w przemyśle (średnio 8 223 PLN) otrzymywali we wspomnianym okresie pracownicy w województwie... Czytaj więcej >
 • Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I – IX 2023 roku Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach Jak wynika z danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu spadła (w ujęciu rocznym) o 1,9%. W budownictwie produkcja była wyższa o 2,3%... Czytaj więcej >
 • Handel hurtowy we wrześniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

  W ujęciu miesięcznym – notowany wzrost sprzedaży hurtowej w większości grup Handel hurtowy we wrześniu 2023 i nowe zamówienia w przemyśle Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego we wrześniu 2023 roku. Sprzedaż okazała się o 5,5% wyższa niż w sierpniu br.... Czytaj więcej >
 • Bezrobocie we wrześniu 2023 – niezmiennie na poziomie 5%. Najnowsze dane GUS

  Prognozowana na koniec roku stopa bezrobocia wynosić będzie 5,1% przy liczbie bezrobotnych sięgającej 800 tys. osób   Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2023  Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2023. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 776,0 tys. osób i była... Czytaj więcej >
 • Wyniki budownictwa we wrześniu 2023 ze wzrostem produkcji o 15,2%

  Wyniki budownictwa we wrześniu 2023 – wyższe od prognoz KIG i oczekiwań rynkowych Wyniki budownictwa we wrześniu 2023 Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 11,4% wyższa niż w sierpniu br. i jednocześnie wyższa o 11,5% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (wtedy produkcja wzrosła r/r... Czytaj więcej >
 • Depozyty i kredyty w końcu września 2023

  W końcu września gospodarstwa domowe dysponowały na rachunkach bankowych środkami większymi niż przed rokiem o 12,4% Depozyty i kredyty w końcu września 2023 Narodowy Bank Polski zaprezentował dane o podaży pieniądza w końcu września 2023. Z punktu widzenia obserwacji procesów w gospodarce realnej szczególnie... Czytaj więcej >
 • Wyniki przemysłu we wrześniu 2023

  Wyniki przemysłu zbliżone do mediany oczekiwań rynkowych. Produkcja przemysłowa we wrześniu 2023 r. spadła o 3,1 proc. rdr, a w porównaniu z sierpniem, wzrosła o 8,4 proc Wyniki przemysłu we wrześniu 2023 Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 8,4% wyższa niż w sierpniu i... Czytaj więcej >
 • Eksport i import w okresie styczeń-sierpień 2023. Głównym partnerem handlowym pozostają Niemcy

  Eksport i import w okresie styczeń-sierpień 2023 roku Eksport i import w okresie styczeń – sierpień 2023 roku Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem w ośmiu pierwszych miesiącach roku 2023 wyniósł 232,4 mld EUR, co stanowiło wartość o 3,7% wyższą niż w analogicznym... Czytaj więcej >
 • Inflacja bazowa we wrześniu 2023

  Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników inflacji bazowej dla września 2023 Inflacja bazowa – wrzesień 2023 Narodowy Bank Polski zaprezentował kalkulacje czterech mierników inflacji bazowej dla września 2023. Pozwalają one decydentom i analitykom wyrobić sobie zdanie „co by się z inflacją działo, gdyby... Czytaj więcej >
 • Bilans płatniczy w sierpniu 2023. Znamy najnowsze dane NBP

  Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w sierpniu 2023 Bilans płatniczy w sierpniu 2023 W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -202 mln EUR wobec deficytu z... Czytaj więcej >

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.