• A A A

Ocena Potencjału Gospodarczego Aerotropolis CPK

13.08.2021

Ankieta dotycząca budowania strategii gospodarczej dla biznesowego otoczenia infrastruktury CPK w ramach Aerotropolis

 Ocena Potencjału Gospodarczego Aerotropolis CPK

W ramach procesu badania potencjału gospodarczego Regionu CPK, którego celem jest stworzenie spójnej strategii rozwoju dla regionu wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego, Biuro Strategii i Planowanie CPK przygotowało dla przedsiębiorców i ich instytucji branżowych ankietę, której wyniki będą stanowiły podstawę dla opracowania dokumentu strategicznego pt. „Ocena Potencjału Gospodarczego Aerotropolis CPK”. Dokument ten określi kluczowe branże dla rozwoju biznesowego otoczenia lotniska oraz intermodalnego węzła transportowego, a także wstępnie nakreśli cele i zasady współpracy z poszczególnymi branżami. Szczegółowy i skrupulatny opis sytuacji gospodarczej i potencjałów danych branż i przedsiębiorstw, będący odpowiedzią na postawione w poniższej ankiecie pytania, pozwoli Spółce CPK lepiej zrozumieć, a co za tym idzie uwzględnić, interes poszczególnych branż w ramach działań ukierunkowanych na rozwój gospodarczy Regionu CPK, w tym m.in. działań przestrzennych, infrastrukturalnych i prawnych. Zachęcamy zatem do obszernych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Wypełnij ankietę

Z góry serdecznie dziękujemy za poświęcony czas.

Dowiedz się więcej o Centralnym Porcie Komunikacyjnym

Kontakt

Mateusz Dzięcielski
Centralny Port Komunikacyjny
kom. 539 188 236
e-mail: mateusz.dziecielski@cpk.pl

 

Zobacz
Przeglądy Makro
Analizy Makro

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.