Od 1 lipca Polski Ład w nowym kształcie. Trwają konsultacje

28.03.2022

Zmiany w Polskim Ładzie trafiły do uzgodnień i konsultacji z przedstawicielami przedsiębiorców. Od 1 lipca – Polski Ład – w nowym kształcie

Polski Ład zmiany

Polski Ład przechodzi zmiany

Przełomowa i największa od lat reforma podatkowa, która została przeprowadzona na początku tego roku, po trzech miesiącach funkcjonowania – właśnie przechodzi zmiany.
Propozycje zmian do Polskiego Ładu ogłosili w czwartek 24 marca premier Mateusz Morawiecki oraz wiceminister finansów Artur Soboń.
MF zakłada, że zmiany, które przekazało w czwartek do konsultacji wejdą w życie od 2023 r., ale będą obowiązywać wstecznie od 1 lipca 2022 r.

Najważniejsze zmiany
• Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. dla podatników na skali podatkowej.
• Wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
• Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej zmiana dotyczy 3,1 mln osób.
• Bez zmian – kwota wolna 30 tys. zł i próg podatkowy 120 tys. zł.

Obniżenie stawki PIT z 17 proc. do 12 proc.
• Niższa stawka podatku do 120 tys. zł – to oznacza obniżenie podatku o 29,4% czyli prawie o 1/3.
• Dla podatników na skali podatkowej: emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców.
• Zmiana dotyczy 25 mln podatników.
• Podatnicy na skali podatkowej, którzy nie płacą podatku:
– niemal 6,7 mln w 2021 r.
– prawie 15,2 mln po zmianach od 1 lipca 2022 r.

Uwzględnienie składki zdrowotnej w rozliczeniu podatkowym niektórych przedsiębiorców
• Rozliczenie składki dotyczyć będzie przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej.
• Roczny limit:
– dla liniowców – 8,7 tys. zł (pomniejszenie dochodu);
– dla ryczałtowców – 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu);
– dla podatników na karcie – 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).
• Zmiana dotyczy 1,4 mln podatników.

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
• Ustawowa gwarancja, że zmiany będą dla podatników korzystne lub neutralne.
• Nawet jeśli dla 1 osoby na 1000 zmiana byłaby niekorzystna, to system umożliwi rozliczenie podatnika z uwzględnieniem tzw. ulgi dla klasy średniej.

Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców
• odzyskają oni prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem, skorzystają dwa razy z kwoty wolnej 30 tys. zł.
• Wspólne rozliczenie zastąpi ulgę dla samotnych rodziców w wysokości 1500 zł.

Preferencje podatkowe dla rodziców opiekunów i dzieci
• Zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców – z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).
• Renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców – dziecko jako odrębny podatnik również będzie korzystać z kwoty wolnej 30 tys. zł.
• Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) będą obejmowały również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie.

 

Zobacz projekt ustawy >>> TUTAJ

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.