• A A A

Od samorządu do samorządności – publikacja na 30-lecie KIG

11.12.2020

Wzmacniamy głos samorządności w Polsce

Z okazji 30-lecia KIG postanowiliśmy wzmocnić głos polskiej samorządności, gdyż to właśnie ją uważamy za jedno z najważniejszych zjawisk ostatnich trzech dekad. W ramach ogólnopolskiego konkursu zaprosiliśmy reportażystów do stworzenia jej literackich obrazów. Tak powstała publikacja „Od samorządu do samorządności”.

Minęło 40 lat od utworzenia w Polsce Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, 30 lat od powstania samorządu gospodarczego i ponad 20 lat od reformy samorządu lokalnego. Idea samorządu nie wystarczyła jednak do stworzenia społeczeństwa, w którym obywatele czują się jak u siebie w domu. Wywalczone podstawowe prawa i wartości to jedynie fundament. Nie zbudujemy naszego państwa bez więzi lokalnych, poczucia wspólnoty, kapitału społecznego, inkluzji politycznej czy wreszcie społeczeństwa obywatelskiego. Dlatego wychodząc od samorządu, powinniśmy zwrócić się w kierunku samorządności.

Samorządność: a co za tym idzie – inicjatywy lokalne, oddolne, fakt, że obywatele i obywatelki biorą sprawy w swoje ręce. To nie zawsze muszą być inicjatywy udane; zdarza się, że nie są. Liczy się natomiast fakt, że ktoś podjął działanie, że nie zgodził się na status quo, że chciał coś zmienić.

 

Cztery twarze samorządności

Do pomocy w zebraniu i opisaniu tych przypadków w drodze konkursu zaprosiliśmy reportażystów i reportażystki, wierząc, że jest to grupa, która będzie w stanie najtrafniej uchwycić fenomen polskiej samorządności.
Uczestnicy konkursu w swoich pracach odnieśli się do jednego z 4 obszarów tematycznych:

  • samorządność biznesu,
  • samorządność obywateli,
  • samorządność lokalna,
  • społeczni strażnicy demokracji.

Konkurs „Od samorządu do samorządności” został ogłoszony w czerwcu 2019 r.

 

Jury konkursu

Jury konkursu stworzyli:
Konrad Ciesiołkiewicz – Komitet Dialogu Społecznego KIG
Dorota Groyecka – „Non/Fiction”
Katarzyna Sekutowicz – Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS
Ewa Siwek – Krajowa Izba Gospodarcza
Grzegorz Sroczyński – Tok FM
Jacek Żakowski – „Polityka”, Przewodniczący Jury

 

Finaliści konkursu

Autorzy reportaży zamieszczonych w publikacji:

Beata Bialik
Karolina Brzezińska
Ignacy Dudkiewicz
Iga Dzieciuchowicz
Jakub Halcewicz-Pleskaczewski
Kamila Kielar
Aleksandra Pezda
Grzegorz Przepiórka
Adriana Rozwadowska
Krzysztof Story
Martyna Wojtkowska

 

Publikacja wydana z okazji obchodów jubileuszu 30-lecia Krajowej Izby Gospodarczej

Od samorządu do samorządności. Okładka publikacji

Pobierz publikację „Od samorządu do samorządności”

PDF

EPUB

MOBI

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.