• A A A

"Odmrażamy upominki reklamowe" − konkurs. Przedłużenie terminu zgłoszeń

02.09.2020

Polska Izba Artykułów Promocyjnych organizuje konkurs na najlepszą kampanię reklamową pod hasłem „Odmrażamy upominki reklamowe”. Adresowany jest on do Członków PIAP i wszystkich firm z branży artykułów promocyjnych i szeroko pojętej reklamy. Organizator przewidział trzy premiowane miejsca, a dla zwycięzców nagrodę finansową oraz kampanie reklamowe na łamach Gazety PIAP i na stronie internetowej. Prace można nadsyłać do 25 września 2020 r.

PIAP w swoich działaniach chce dać impuls do pobudzenia reklamowego branży po okresie zamrożenia spowodowanego pandemią. Konkurs wykreuje kampanię inspirującą marketingowców do wykorzystania upominków reklamowych w aktywnościach promocyjnych. Plebiscyt zaplanowany jest jako jednoetapowy, a jego rozstrzygnięcie nastąpi 5 października 2020 r.

Chcemy przypomnieć marketingowcom jaka siła drzemie w upominkach reklamowych, które odpowiednio precyzyjnie dobrane stanowią skuteczną linię promocji. Zwłaszcza w czasach pandemii, kiedy ograniczona jest możliwość bezpośrednich spotkań, upominki jak żadne inne narzędzia marketingu potrafią pielęgnować osobiste relacje z klientami – mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarządu PIAP – Zapraszamy wszystkie kreatywne umysły, które razem z nami chcą odmrozić w tym roku branżę upominków reklamowych.

Zgłoś swój pomysł na kampanię reklamową 

Przedmiotem Konkursu jest opracowanie koncepcji kampanii reklamowej promującej upominki jako elementu działań marketingowych firm. Organizator oczekuje od autorów ciekawych i niesztampowych pomysłów. Koszty przeprowadzenia kampanii reklamowej według autorskiej koncepcji muszą zostać wyliczone i sprawdzone przez uczestników konkursu, aby zmieścić się w przedziale od 15 000 złotych netto do 20 000 złotych netto.

Nagrodą w konkursie za zajęcie I miejsca jest kwota 3 000 złotych netto. II miejsce premiowane będzie reklamą w Gazecie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych w module na całą stronę oraz bannerem reklamowym na stronie www.piap-org.pl na okres 1 roku. Wartość tych nagród to 2 150 zł netto. Nagrodą za zajęcie III miejsca będzie reklama w Gazecie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych w module o rozmiarach 5×3, wartość tej nagrody to 1 050 zł netto.

W skład jury wchodzą członkowie Zarządu PIAP (Prezes, 2 Wiceprezesów, 5 Członków Zarządu) oraz dwóch ekspertów niezależnych. Będą to Maciej Tesławski oraz Karol Kieżel.
Maciej Tesławski współpracował na stanowiskach kierowniczych z największymi agencjami w kraju: McCann Relationship Marketing, J. Walter Thompson czy Grey Worldwide, mając na swoim koncie szereg spektakularnych kampanii dla czołowych marek.  Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego (SMB), a także członkiem jury najbardziej prestiżowych konkursów branży marketingowej Superbrands, Golden Arrow i Boomerang.
Karol Kieżel – jest konsultantem, trenerem i marketing managerem od ponad 10 lat związanym z marketingiem B2B i B2C. Już od początku budował doświadczenie tworząc struktury działów sprzedaży i marketingu w lokalnych projektach medialnych. Działa w oparciu o synergię sprzedaży i marketingu, łącząc to z ideą budowania holistycznego podejścia do Customer Experience. Dzięki otwarciu na budowanie doświadczeń klientów dostrzega możliwości marketingowe na każdym z punktów styku klienta z marką. W jego opinii marketing ma nie tylko przynosić wymierne efekty biznesowe, ale również wnosić wartość dodaną w życie klientów.

Prace konkursowe można składać w terminie od 31.08.2020 do 25 września br. na adres mailowy: biuro@piap-org.pl. Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Izby: www.piap-org.pl.

Organizator zamierza zrealizować najlepszą koncepcję kampanii promocyjnej jeszcze w 2020 roku.

Polska Izba Artykułów Promocyjnych jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z branży artykułów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacją konsolidującą branżę, partnerem do rozmów z decydentami kształtującymi zewnętrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Członkami Założycielami liczy ponad 180 Członków. Liczba ta rośnie w ostatnich miesiącach w związku z aktywizacją działań marketingowo-promocyjnych Izby.
Więcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.