Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Lublinie, 10 -11 października

29.09.2022

Już po raz ósmy Europejskie Centrum Biznesu stanie się miejscem spotkań czołowych przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy OSG 2022 to wydarzenie o charakterze biznesowo-gospodarczym, skierowane do kluczowych sektorów polskiej gospodarki. Wśród uczestników goszczą przedstawiciele Rządu, Parlamentu, instytucji publicznych działających w obszarze sektora energetycznego, naukowców, ekspertów i samorządowców. Uczestnikami Szczytu są także przedstawiciele rodzimych i zagranicznych spółek działających w obszarze energetyki, bezpieczeństwa, transportu, OZE, budownictwa, gazownictwa, IT, paliw. Rokrocznie Szczyt gromadzi ok. 1000 uczestników, którzy przez dwa dni obrad mają możliwość zapoznania się w głównymi kierunkami rozwoju polityki gospodarczej państwa, a także strategiami działań kluczowych spółek i koncernów.

 

Temat przewodni Szczytu:
Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Wojna w Europie. Polska w obliczu nowych wyzwań

 

W ramach tegorocznej edycji Organizatorzy skoncentrują się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością i determinacją  przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach zaplanowanych debat odbędą się dyskusje poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie wojny w Ukrainie pod kątem konsekwencji gospodarczych wynikających z wojny oraz zamrożeniu relacji handlowych z Rosją.

Dużo uwagi zajmie tematyka bezpieczeństwa narodowego, gospodarczego, energetycznego i finansowego, jak również rozwoju potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego.

Na zakończenie pierwszego dnia Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek Bursztyn Polskiej Gospodarki 2022 oraz wyróżnienie Bursztynowe Serce 2022 za szczególne działania w zakresie CSR i filantropii.

 

 

      W programie – miedzy innymi – debaty nt.:

 • Nowe wyzwania w obliczu wojny na Ukrainie: wymiar militarny, gospodarczy i polityczny
 • Skutki wojny dla polskiej i europejskiej niezależności energetycznej
 • Finanse publiczne wobec realiów: Polski Ład, inflacja, Fundusz Odbudowy
 • Bezpieczeństwo UE i NATO – kluczowa rola Polski
 • Dywersyfikacja gospodarcza jako skutek sankcji na wschodzie
 • Społeczny i kulturowy wymiar wojny
 • Edukacja jako ważny element w procesie transformacji w zmieniającym się świecie
 • Rozwój poprzez innowacje – czy Polska wykorzystuje swój potencjał
 • Neutralność klimatyczna – na jakich warunkachi jakim kosztem?
 • Wspólna polityka rolna 2023-2027 a wytyczne Europejskiego Zielonego Ładu
 • Skutki pandemii dla polskiej i światowej gospodarki – czy kryzys jest już opanowany?

Krajowa Izba Gospodarcza sprawuje Honorowy Patronat nad Ogólnopolskim Szczytem Gospodarczym OSG 2022 i weźmie udział w w dyskusji


Kontakt:

Krzysztof Karaś       
Prezes ECB       

kk@ecb.biz.pl      
600 347 006

Mateusz Woźniak       
Kierownik Biura Zarządu       

mwozniak@ecb.biz.pl       
600 093 005 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.