• A A A

Ograniczenia zadłużania czy dobre dla Polski? Ekspert KIG w Panelu Ekonomistów Polskich

07.08.2020

Czy zapisane w prawie ograniczenia zadłużania są potrzebne w Polsce? Takie pytanie było myślą przewodnią najnowszego Panelu Ekonomistów Polskich. Wśród ekspertów – główny ekonomista KIG, Piotr Soroczyński.

Większość spośród ankietowanych 24 ekspertów uważa, że usunięcie limitu długu z konstytucji nie przyczyni się do rozwoju Polski. Dlaczego? Według Piotra Soroczyńskiego, głównego ekonomisty KIG:
„W długim terminie patrząc wzrost długu ma ograniczony wpływ na tempo rozwoju i poziom rozwoju. (Choć owszem w krótkim terminie może być pomocny, zwłaszcza w sytuacjach awaryjnych). Co istotne w długim terminie patrząc wysoki dług spłaszcza tempo wzrostu, bo silnie obciąża gospodarkę kosztami obsługi długu (które to środki można by w sytuacji braku długu spożytkować na cele prowzrostowe, promocję gospodarki, wykup wrogiej nam konkurencji …). Zdjęcie lub nawet tylko radykalne podwyższenie limitu nie da dodatkowego wzrostu w długim terminie. Rozważane może być jako pozytywne tylko w kontekście istnienia wentyli bezpieczeństwa w skrajnie wyjątkowych sytuacjach awaryjnych.”

Pod rozwagę ekspertów poddane zostały również takie tezy, jak:
– uszczelnienie stabilizującej reguły wydatkowej poprzez włączenie do niej wszystkich operacji pozabudżetowych przyczyni się do rozwoju Polski,
– władze fiskalne w Polsce mają już na tyle wiarygodności i silne bodźce przeciwko nadmiernemu zadłużaniu, że zapisane w prawie reguły fiskalne nie są konieczne.

Co na to ekspert KIG? Więcej w Panelu Ekonomistów Polskich

Panel Ekonomistów Polskich jest cykliczną ankietą, w której wypowiadają się ekonomiści zawodowo związani z Polską. Każde badanie ma swoją myśl przewodnią. Jak piszą autorzy ankiety: „Ekonomiści na te same pytania często dają różne odpowiedzi. Ciekawią nas te różnice. Zadajemy ugruntowane w teorii pytania o istotne zagadnienia społeczno-gospodarcze.”

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.