• A A A

Oświadczenie IAB Polska ws. ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

12.10.2021

Poniżej publikujemy stanowisko Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska dotyczące prac nad projektem ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

W ocenie Krajowej Izby Gospodarczej jakiekolwiek prace legislacyjne w tym kierunku powinny być poprzedzane szerokimi konsultacjami społecznymi zarówno z firmami obecnymi w social media, jak i użytkownikami serwisów społecznościowych tak, aby ochrona wolności słowa nie doprowadziła do cenzury, bezkarności autorów fake news oraz utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej w Internecie.

Projektowana ustawa powinna również w jak największym stopniu uwzględniać toczące się prace nad rozporządzeniem UE o usługach cyfrowych, które w dużej części będzie bezpośrednio regulowało określone w prawie krajowym kwestie. W tym zakresie ustawodawca powinien być gotowy na uchylenie znacznej części projektowanej ustawy z chwilą wejścia w życie rozporządzenia UE, które będzie stosowane bezpośrednio i z zasadą pierwszeństwa nad prawem krajowym.

Pobierz oświadczenie IAB Polska ws. ustawy o ochronie wolności słowa w internetowych serwisach społecznościowych

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.