Otwarte posiedzenie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG, 6 marca 2023 

20.02.2023

„Suwerenność energetyczna – z zachowaniem konkurencyjności gospodarki”

Krajowa Izba Gospodarcza zapraszana otwarte posiedzenie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG, które odbędzie się 6 marca 2023 r. (poniedziałek) w godz. 11.00-13.30 w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (sala 205, II piętro).   

Spotkanie pod hasłem: „Suwerenność energetyczna – z zachowaniem konkurencyjności gospodarki” poświęcone będzie dyskusji na temat m.in. problemu niezależności energetycznej i wpływu, jaki proces jej budowania może mieć na poszczególnych uczestników rynku energii w Polsce.

Wśród szczegółowych zagadnień poruszanych w trakcie spotkania znajdą się m.in.:

  • aktualny stan europejskiej polityki klimatyczno-energetycznej,
  • sytuacja na krajowym rynku energetycznym,
  • znaczenie OZE dla niezależności energetycznej Polski,
  • kwestia cen energii oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
  • ocena skutków administracyjnych regulacji na rynku energii.  

W spotkaniu weźmie udział szereg osobowości ze świata gospodarki, nauki, energetyki, organizacji klimatycznych i ochrony środowiska. 

PROGRAM >>> pobierz

 W celu potwierdzenia udziału w wydarzeniu prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. 

 https://formularze.kig.pl/pl/otwarte-posiedzenie-komitetu-ds-energii-i-polityki-klimatycznej-kig/ 

 


Informacje: 

Grzegorz Stańczak
t
el.: 22 630 96 12
gstanczak@kig.pl 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.