Otwarte Posiedzenie Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG [08.04.2024]

18.03.2024

Jak zwiększyć asymilację energii odnawialnej z zachowaniem bezpieczeństwa pracy systemu energetycznego

Komitet ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG organizuje Otwarte Posiedzenie, które odbędzie się 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) w godz. 11.00-14.00 w siedzibie KIG przy ul. Trębackiej 4 w Warszawie (sala 205, II piętro). Spotkanie organizowane pod hasłem: „Jak zwiększyć asymilację energii odnawialnej z zachowaniem bezpieczeństwa pracy systemu energetycznego” poświęcone będzie omówieniu problemów i wyzwań związanych z procesem transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

W spotkaniu weźmie udział przedstawiciele administracji, świata gospodarki, nauki, energetyki, organizacji klimatycznych i ochrony środowiska.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa na adres: gstanczak@kig.pl

PROGRAM spotkania >>> tutaj


Kontakt

Grzegorz Stańczak
Sekretarz Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej KIG
tel.: 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.