• A A A

Panel Ekonomistów Polskich: Czy inflacja w 2022 zmieści się w celu NBP?

09.11.2021

Opublikowano wyniki badań „Panelu Ekonomistów Polskich”

inflacjaCzy inflacja w 2022 zmieści się w celu NBP?

W Polsce i na świecie rośnie inflacja konsumencka. Ten budzący wiele kontrowersji temat, został poddany ocenie ekspertów w Panelu Ekonomistów Polskich – cyklicznej ankiecie, w której ekonomiści odpowiadają na trzy najbardziej aktualne pytania społeczno-gospodarcze.

Różnorodność odpowiedzi i komentarzy, często rozbieżnych ale przy tym niezwykle ciekawych, zastanawia i zaskakuje.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym badaniem – Czy inflacja w 2022 zmieści się w celu NBP?  TUTAJ 

Krajową Izbę Gospodarczą reprezentował w badaniu Piotr Soroczyński – Główny Ekonomista KIG, którego komentarz możemy zobaczyć wśród wielu innych, eksperckich odpowiedziach:

„Inflacja w dużej mierze jest „pędzona” drastycznym, wielowątkowym wzrostem kosztów wytwarzania. Zazwyczaj mówi się tu o surowcach zwłaszcza energetycznych, ale do tego dochodzą woda, gospodarka odpadami, ceny pracy, koszty dopasowania się do pandemii, nowe daniny (tak nasze wewnętrzne jak i narzucone z zewnątrz), wyższe daniny już istniejące, wzrost powinności i wymogów formalnoprawnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. W ostatnich latach bardzo przyspieszyliśmy ze wzrostem stosunku „daniny do PKB”. Z okolic 38% jeszcze kilka lat temu defiladowym krokiem idziemy w stronę bardziej typowego w Starych Krajach Unii 44% – 45%. Nie ma możliwości żeby to nie pędziło inflacji. W dodatku polityka stóp procentowych (makabrycznie ujemne realne oprocentowanie depozytów) i kursu walutowego (złoty jest słabszy niż powinien o 10% – 15%) prowokują wręcz deponentów do zamiany części lokat w towar (zanim nie zdrożeje bardziej). To przynosi w zakresie inflacji opłakane skutki – bo dodatkowo zderza się z istniejącą teraz w wielu miejscach „gospodarką niedoboru” (podaż z różnych powodów zaniżona i niewystarczająca dla zrównoważenia popytu)” – komentował Piotr Soroczyński 

Piotr Soroczyński i jego zespół regularnie przygotowują analizy rynku, analizy wskaźników gospodarczych oraz prognozy gospodarcze, które Krajowa Izba Gospodarcza publikuje na swoich stronach, m.in. comiesięczne przeglądy makroekonomiczne, przeglądy branż, województw, analizę stanu rezerw walutowych, wskaźników inflacji, eksportu etc.
Z analiz dostarczanych przez głównego ekonomistę KIG, korzystają także ośrodki badawcze oraz media w Polsce.

Poznaj eksperckie analizy KIG

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.