Panel Ekonomistów Polskich: Mikro firmy w polskiej gospodarce

10.02.2022

Znamy wyniki Panelu Ekonomistów

Panel Ekonomistów

W aktualnej ankiecie, eksperci Panelu Ekonomistów odpowiadali na pytania dotyczące Mikro firm w polskiej gospodarce.

Jak wynika z ankiety, czterdzieści cztery procent odpowiadających – nie uważa – by wysoki udział mniejszych firm w polskiej gospodarce stanowił problem, który ogranicza rozwój Polski.
Wśród ekonomistów popierających tę tezę był m.in. Ekspert KIG – Piotr Soroczyński, według którego:

„Duży udział mniejszych firm znacząco zwiększa rozwój Polski. Małe firmy są bardzo elastyczne. Dostrzegają i wykorzystują szanse biznesowe niedostrzegalne dla organizacji średnich i dużych. Dostarczają towary i usługi na obszarach lekceważonych przez duże podmioty (i nie chodzi tu tylko o odległe lokalizacje). Dostarczają też liczne miejsca pracy w bardzo różnych lokalizacjach (również tych oddalonych i nieatrakcyjnych dla podmiotów dużych). Co ważne część tych miejsc pracy to oferty dla osób które przez duże organizacje są ignorowane (mimo tego całego „pitu-pitu” dużych o polityce inkluzywności). Małe firmy pozwalają dużej ilości ludzi odnaleźć się w pożytecznej pracy – dającej sens życia i utrzymanie. Tam gdzie oni tej pracy potrzebują – niezależnie od tego kim są i jacy są. Bez małych firm poziom zatrudnienia byłby znacznie mniejszy, a ogromne połacie kraju byłyby wyjałowione z pożytecznej działalności wytwórczej”.

Kto był przeciwnego zdania i jak argumentował swoją odpowiedź?
Aleksander Łaszek, doktor nauk ekonomicznych:

„firma zatrudniająca 5 osób raczej nie będzie miała wydzielonego działu badań i rozwoju….
najmniejsze firmy najrzadziej wprowadzają innowacje i najmniej inwestują, a bez innowacji i inwestycji coraz trudniej będzie utrzymać wysokie tempo wzrostu PKB.
znowu jest tu istotne spojrzenie na dynamikę – przecież innowacyjne startupy też często zaczynają od kilku osób, ale takie firmy powstają z myślą o szybkim wzroście a nie trwaniu jako mikroprzedsiębiorstwo”.

Różnorodność odpowiedzi i komentarzy, często rozbieżnych ale przy tym niezwykle ciekawych, zastanawia i zaskakuje. Zachęcamy do zapoznania się >>> TUTAJ

Poznaj także wyniki poprzedniej ankiety: Czy inflacja w 2022 zmieści się w celu NBP?

Jeśli chcesz być na bieżąco, zapisz się do naszego newslettera >>> najważniejsze wiadomości gospodarcze i ekonomiczne, aktualne wydarzenia, raporty, zestawienia, ekspertyzy.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.