Jak eksperci oceniają działania rządu w walce z inflacją? Znamy wyniki Panelu Ekonomistów

02.06.2022

W aktualnej publikacji Panelu, ekonomiści oceniali m.in. działania rządu wobec rosnącej inflacji oraz możliwość ewentualnej relokacji uchodźców z Ukrainy. Sprawdźmy odpowiedzi ekspertów!

Panel Ekonomistów

Panel Ekonomistów Polskich to ekspercka ankieta, w której pytania zadają i jednocześnie udzielają odpowiedzi – ekonomiści, zawodowo związani z Polską.

Publikacje ukazują się raz w miesiącu, a obszar ich badań obejmuje zawsze aktualne zagadnienia.

Tym razem Eksperci zmierzyli się z obszarem inflacji oraz ewentualną potrzebą relokacji obywateli Ukrainy w Polsce.


Pytanie 1 // Czy luzowanie polityki fiskalnej i lekkie zacieśnianie polityki pieniężnej daje Polsce najkorzystniejszy obecnie możliwy policy mix?


Zdecydowana większość – bo aż 80% odpowiadających – nie uważa, by było to najkorzystniejszym rozwiązaniem.

Przeciwnego zdania jest Piotr Bujak – Dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych i Główny Ekonomista PKO Banku Polskiego:

„Luzowanie polityki fiskalnej w obecnej sytuacji jest zgodne z funkcją celów rządu (uniwersalnie, w oderwaniu od bieżącego układu na scenie politycznej). Ma ono na celu przeciwdziałanie nadmiernemu pogorszeniu koniunktury na skutek szeregu czynników (m.in. osłabienie globalnego wzrostu i szok energetyczny). Z kolei zacieśnianie polityki pieniężnej – zgodnie z funkcją celu banku centralnego – pozwala zakotwiczać oczekiwania inflacyjne i przeciwdziałać utrwaleniu podwyższonej inflacji.”

Od jednoznacznej odpowiedzi powstrzymał się Piotr Soroczyński – Główny Ekonomista KIG, zdaniem którego:

„Zaproponowany w pytaniu opis niespecjalnie odpowiada rzeczywistości.

Przez kilka lat mieliśmy szybki wzrost stosunku dochodów państwa do PKB, a to trudno nazwać luzowaniem polityki fiskalnej. To między innymi był powód narastania u nas problemów z inflacją w skali większej niż w innych krajach – kanałem kosztowym. Na najbliższe lata planowany jest tu minimalny spadek, ale w skali tak mikrej, że to nie jest żadne luzowanie. Owszem mamy spore zmiany w strumieniach transferowania środków i obserwowane ich fragmenty wyglądają na typowe elementy luzowania polityki. Tylko, że jeśli głębiej popatrzeć, to grupy zasilane środkami są równocześnie osłabiane obieraniem środków w innym miejscu i dodatkowo zbijane z dochodów realnych drożyzną.

Z polityką monetarną też nie jest tak jak w opisie. Owszem, gdy patrzy się na ostatnie wzrosty nominalne stóp – można w pierwszym odruchu myśleć, że to zacieśnianie polityki. Ale gdy porówna się stopy i inflację dziś z tym co było choćby rok temu, to dzisiejsza polityka okazuje się znacznie bardziej łagodna niż przed rokiem. Do tego dochodzi polityka kursowa. Złoty utrzymywany jest na zbyt słabym poziomie – a to nie jest zacieśnianiem polityki monetarnej – wręcz przeciwnie – jest jej łagodzeniem z bardzo poważnymi konsekwencjami dla tempa narastania inflacji.

Prawdziwe i znaczące luzowanie polityki fiskalnej nie będzie u nas możliwe przez długi czas (między innymi ze względu na wzrost potrzeb jakich jeszcze kilka lat temu nie uwzględnialiśmy – odpowiednio obronność i odporność państwa).

W zakresie adekwatnego do sytuacji prowadzenia polityki monetarnej też specjalnie nie ma ani woli, ani chęci korzystania z dostępnych instrumentów. Stopy są za niskie, rynek bankowy zbyt płynny, efektywne narzędzia mogące odpowiednio kształtować kurs (będące w ręku NBP, MF, sektora bankowego) są zapomniane lub z rozmysłem ignorowane.”


Pytanie 2 // Czy uchodźców z Ukrainy z dużych miast należy rozśrodkować w mniejszych miastach w całej Polsce?


Zdecydowana większość – 70% odpowiadających – nie uważa, że „Uchodźców z Ukrainy z dużych miast należy rozśrodkować w mniejszych miastach w całej Polsce.”

Według Hanny Cichy, Analityczki ds. gospodarczych w Polityce Insight:

„Przymusowa relokacja nie jest rozwiązaniem, zwłaszcza w świetle dosyć szerokich uprawnień, jakie uchodźczyniom z Ukrainy przyznała specustawa.
Pomimo deficytu mieszkań duże miasta są korzystniejsze dla uchodźczyń, ze względu na możliwości znalezienia pracy, a także dostęp do usług publicznych (edukacja, zdrowie). Koncentracja uchodźców w dużych ośrodkach sprzyja też rozwojowi usług nakierowanych na ich potrzeby, np. klas z językiem ukraińskim czy nauką polskiego jako języka obcego.
Relokacja do mniejszych miast, na zasadzie dobrowolnej, zachęt i dobrze zaprojektowanych rozwiązań, wymagałaby skoordynowanej polityki, tworzonej wspólnie przez rząd, samorządy i NGO – w obecnych warunkach to mało prawdopodobne.”

Różnorodność odpowiedzi i komentarzy Ekonomistów, ich punkt widzenia, argumentacja – zastanawiają, zaskakują, sprawiając wielokrotnie poddanie w wątpliwość własnego zdania.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym badaniem >>>  Panel Ekonomistów

 


Piotr Soroczyński i jego zespół regularnie przygotowują analizy rynku, analizy wskaźników gospodarczych oraz prognozy gospodarcze, które Krajowa Izba Gospodarcza publikuje na swoich stronach, m.in. comiesięczne przeglądy makroekonomiczne, przeglądy branż, województw, analizę stanu rezerw walutowych, wskaźników inflacji, eksportu etc.
Z analiz dostarczanych przez głównego ekonomistę KIG, korzystają także ośrodki badawcze oraz media w Polsce. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.

Poznaj eksperckie analizy KIG >>> TUTAJ

Jeśli chcesz być na bieżąco >>> zapisz się na newsletter KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.