Panel Ekonomistów: Reakcja gospodarcza na wojnę w Ukrainie

25.04.2022

W aktualnej publikacji Panelu, Ekonomiści oceniali m.in. wpływ imigracji Ukraińców na płace w Polsce a także możliwość zwiększenia zużycia węgla – w odpowiedzi na zmniejszenie importu rosyjskich surowców energetycznych

Panel Ekonomistów

Panel Ekonomistów Polskich to ekspercka ankieta, w której pytania zadają i jednocześnie udzielają odpowiedzi – ekonomiści, zawodowo związani z Polską. Publikacje ukazują się raz w miesiącu, a obszar ich badań obejmuje zawsze aktualne zagadnienia. Aktualna ankieta dotyczy wpływu wojny w Ukrainie na polską i światową gospodarkę. Wybrano trzy pytania: z obszaru energetyki, w tym możliwości zwiększenia zużycia węgla w odpowiedzi na ograniczenie importu z Rosji oraz wpływie podwyższonej imigracji Ukraińców na dynamikę płac.

Wyniki prezentują się następująco:

  • Większość odpowiadających nie uważa, że należy w większym stopniu używać węgla jako paliwa przejściowego do czystych sposobów generowania elektryczności

Przeciwnego zdania jest Ekspert KIG, Piotr Soroczyński:

„Surowiec jest. Technologia przerobu tego surowca na energię jest dostępna, a stosowne elektrownie działają. Można więc zrobić to w miarę płynnie i bezkosztowo (bez ponoszenia znaczących kosztów inwestycji – jak miało to być w przypadku przechodzenia przez fazę gazu jako surowca przejściowego). Oczywiście dobrze, by tego okresu przejściowego nie rozciągać nadmiernie.

Węgiel w znacznej mierze obrywał od tych, którzy go nie potrzebowali (bo nastawieni byli na użycie spośród kopalin bardziej ropy i gazu). Postulowali oni ograniczenia w sferze, która ich nie boli.

Nie ulega jednak wątpliwości, że użycie węgla, ropy i gazu do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz zabezpieczania energii w transporcie powinno być forsownie ograniczane. Bo to są zbyt cenne dla chemików surowce – by je marnować w zwykłym procesie spalania”.

 

  • Na pytanie o wpływ podwyższonej imigracji Ukraińców na wysokość zarobków w Polsce, zdecydowana większość odpowiadających nie uważa, że podwyższona imigracja miałaby spowodować wolniejszy wzrost zarobków

Według Wojciecha Paczosa – Assistant Professor w Cardiff University, adiunkta w Polskiej Akademii Nauk, wcześniej ekonomisty wizytującego w Bank of England: 

„Będzie odwrotnie: na skutek przybycia uchodźców do Polski niższe decyle dochodowe będą notowały szybszy wzrost dochodów. Wynika to z połączenia dwóch mechanizmów:
1. Wedle dostępnych badań empirycznych nagła i znacząca imigracja zarobkowa zasadniczno nie obniża dochodów ludności natywnej (lub obniża w stopniu statystycznie nieistotnym). Dzieje się tak pomimo, że imigranci zarobkowi zwiększają podaż pracy i podaż zagregowaną bardziej niż popyt zagregowany.
2. Obecna imigracja z Ukrainy do Polski ma zupełnie inny charakter – nie zarobkowy, tylko ucieczka przed wojną. Demografia uchodźców (głównie kobiety i dzieci) i pierwsze doświadczenia wskazują, że uchodźcy finansują się w ogromnej mierze z oszczędności. To znaczy, że w gospodarce poskiej zgłaszają większy popyt niż podaż – w szczególności na podstawowe produkty i usługi. Będzie to zwiększało presję inflacyjną i płacową – szczególnie w niższych decylach dochodowych”.

 

Różnorodność odpowiedzi i komentarzy Ekonomistów, ich punkt widzenia, argumentacja – zastanawiają, zaskakują, sprawiając wielokrotnie poddanie w wątpliwość własnego zdania.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym badaniem >>>  Panel Ekonomistów

 


Piotr Soroczyński i jego zespół regularnie przygotowują analizy rynku, analizy wskaźników gospodarczych oraz prognozy gospodarcze, które Krajowa Izba Gospodarcza publikuje na swoich stronach, m.in. comiesięczne przeglądy makroekonomiczne, przeglądy branż, województw, analizę stanu rezerw walutowych, wskaźników inflacji, eksportu etc.
Z analiz dostarczanych przez głównego ekonomistę KIG, korzystają także ośrodki badawcze oraz media w Polsce. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.

Poznaj eksperckie analizy KIG >>> TUTAJ

Jeśli chcesz być na bieżąco >>> zapisz się na newsletter KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.