Panel Ekonomistów: Czy przyjęcie Euro zwiększy makrogospodarczą stabilność Polski i dobrostan Polaków?

17.11.2022

Czy Polska powinna przystąpić do strefy euro?

Panel Ekonomistów

Panel Ekonomistów Polskich to ekspercka ankieta, w której pytania zadają i jednocześnie udzielają odpowiedzi – ekonomiści zawodowo związani z Polską. Publikacje ukazują się raz w miesiącu, a obszar ich badań obejmuje zawsze aktualne zagadnienia. Tym razem Eksperci oceniali czy przyjęcie Euro zwiększy makrogospodarczą stabilność Polski oraz dobrostan Polaków? Sprawdźmy!

38% odpowiadających nie uważa, by wejście do strefy Euro w najbliższym czasie, wpłynęło na nasz dobrostan

Według Ekspertów przyjęcie Euro nie rozwiąże problemów politycznych w naszym kraju, a recesja może być głębsza przy niskich stopach Europejskiego Banku Centralnego, do tego w sytuacji aktualnie tlącego się kryzysu, niezależna polityka monetarna pomaga walczyć m.in. z inflacją i szybciej reagować na niestabilne zachowania podmiotów indywidualnych i zbiorowych.

Zdaniem Eksperta KIG, Piotra Soroczyńskiego:

Po pierwsze, w tym temacie kluczowe jest to po jakim kursie nastąpić ma to „szybkie przyjęcie”. Tak słaby kurs, jaki dziś notuje złoty (albo jeszcze gorszy) zabetonuje naszą biedę (rozumianą jako niskie zdolności nabywcze płac i świadczeń oraz niską wycenę oszczędności złotowych i nieruchomości). Kurs zbyt mocny – wprowadzony w zbyt forsownym tempie – da nam „szczęście” porównywalne do tego, jakiego doświadczyli mieszkańcy byłego NRD gdy ich markę wymieniono na markę z NRF-u (w pierwszej chwili poczuli się znacznie bogatsi, by zaraz potem utracić pracę i perspektywy na przyszłość).

Po drugie, dobrostan to pojęcie niebywale szerokie, również w ważkich aspektach często umykających ekonomistom. W konsekwencji, do kwestii rozważanych zazwyczaj w dyskusji o przyjmowaniu euro i pożytkach ekonomicznych (w firmach i gospodarstwach domowych) i politycznych, wypadałoby dodać inne, takie jak chociażby kwestie związane z dumą czy ambicjami Polaków jako obywateli. Z jednej strony, należy zakładać, że przyjęcie euro pogłębi naszą przynależności do wspólnoty, wzmacniając jednocześnie poczucie dumy. Z drugiej strony, poczucie to może być osłabiane utratą naszej waluty. Jaka będzie wypadkowa tych dwóch tendencji i w jakim stopniu uwzględnić ja w rozważaniach o przyjęciu euro? To trudne zadanie dla prostego statystyka.

Odmiennego zdania jest Maciej Bitner, Absolwent ekonomii i filozofii UW, członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W jego przekonaniu polska gospodarka dobrze wykorzystałaby niższe stopy procentowe, niższą inflację oraz eliminację znacznej części ryzyka walutowego, co doprowadziłoby do intensyfikacji wymiany handlowej z eurozoną. Przed przystąpieniem do strefy euro (albo w trakcie tego procesu) należałoby jednak obniżyć dług i deficyt oraz zwiększyć dostępność gruntów pod zabudowę w dużych miastach. To pierwsze zminimalizowałoby zagrożeniem kryzysem finansów publicznych, drugie potrzebne jest dla zapobieżenia niebezpiecznemu boomowi na rynku wtórnym mieszkań i domów.

 

 

Czy przyjęcie Euro zwiększy makrogospodarczą stabilność Polski?

Na pytanie o wpływ przyjęcia euro na makrogospodarczą stabilność, nieco ponad 40% odpowiada twierdząco, 33% nie ma zdania, a 25% jest przeciwna temu twierdzeniu.

Zdaniem Eksperta KIG, Piotra Soroczyńskiego:

Jestem zwolennikiem „konserwatywnego” podejścia do prowadzenia polityki monetarnej. Sprowadza się ono do tego, że inflacja ma być niska, pieniądz powinien mieć stabilną wyceną (być może nawet mógłby stopniowo wzmacniać się w miarę rozwoju i unowocześniania się gospodarki), a oprocentowanie depozytów powinno wynagradzać osobom skłonnym do oszczędzania ich postawę i nie tylko dawać ochronę przed inflacją, ale nawet gwarantować pewien zysk. W ostatnich dekadach obserwujemy ewidentne odejście głównych banków centralnych na świecie od owego „konserwatywnego” podejścia. Do pewnego czasu odróżnialiśmy się na tym tle bardzo pozytywnie. Dawało mi to powód do dumy i satysfakcji oraz wzmacniało poczucie, że politykę monetarna powinniśmy robić dla siebie i według własnego uznania. Niestety od pewnego czasu staramy się naśladować to „niekonserwatywne” podejście i osiągamy w tym zakresie znaczne „sukcesy”. Stabilność makrogospodarcza Polski będzie większa tam, gdzie polityka monetarna będzie w mniejszym stopniu odchodzić od „konserwatywnego” wzorca. Ale gdzie tak będzie, nie wiemy. Mamy mocne podstawy do obaw, że będzie źle, ale nie wiemy, gdzie będzie gorzej. To trochę przypomina puentę z dawnego niestosownego dowcipu, gdzie słuchający na końcu musiał wybierać, czy bardziej woli gruźlicę czy cholerę.

Zdecydowanie „ZA” jest ekonomistka Zofia Łapniewska, zdaniem której w przyszłości powinniśmy dążyć do pogłębionej integracji gospodarczej z Unią Europejską, jako naszym głównym partnerem handlowym. Niestabilność polskiej waluty, która wynika głównie z przyczyn politycznych i zależności RPP oraz NBP od decyzji rządu, może odbić się bardzo negatywnie na polskiej gospodarce w długim okresie.

 

 

 

Różnorodność odpowiedzi i komentarzy Ekspertów, ich punkt widzenia, argumentacja – zastanawiają, zaskakują, sprawiając wielokrotnie poddanie w wątpliwość własnego zdania.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym badaniem >>>  Panel Ekonomistów


Piotr Soroczyński i jego zespół regularnie przygotowują analizy rynku, analizy wskaźników gospodarczych oraz prognozy gospodarcze, które Krajowa Izba Gospodarcza publikuje na swoich stronach, m.in. comiesięczne przeglądy makroekonomiczne, przeglądy branż, województw, analizę stanu rezerw walutowych, wskaźników inflacji, eksportu etc.
Z analiz dostarczanych przez głównego ekonomistę KIG, korzystają także ośrodki badawcze oraz media w Polsce. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.

Poznaj eksperckie analizy KIG >>> TUTAJ

Jeśli chcesz być na bieżąco >>> zapisz się na newsletter KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.