Panel Ekonomistów: Zaognienie wojny w Ukrainie a polska gospodarka

25.03.2022

Zaognienie wojny w Ukrainie a polska gospodarka

wojna w Ukrainie a gospodarka

Wojna w Ukrainie a gospodarka

Panel Ekonomistów Polskich to ekspercka ankieta, w której pytania zadają i udzielają odpowiedzi – ekonomiści, zawodowo związani z Polską. Publikacje ukazują się raz w miesiącu, a obszar ich badań obejmuje zawsze aktualne zagadnienia. Aktualna ankieta dotyczy wpływu wojny w Ukrainie na gospodarkę. Wybrano trzy pytania: o wpływ uchodźców na polską gospodarkę, ryzyko stagflacji w 2023 oraz przejęcie przez państwo kwestii pomagania uchodźcom.

Wyniki prezentują się następująco: blisko trzy czwarte odpowiadających uważa, że w dłuższym okresie napływ uchodźców będzie korzystny dla polskiej gospodarki. W pytaniu dotyczącym ryzyka stagflacji, blisko 70% opowiada się za jej zwiększonym ryzykiem, natomiast za przejęciem przez państwo pomocy uchodźcom było 52 % badanych. Krajową Izbę Gospodarczą reprezentował w badaniu Piotr Soroczyński – Główny Ekonomista KIG. Sprawdźmy argumenty, jakimi Eksperci uzasadniali swój wybór.

W świecie gdzie inflacja i zadłużenie już są podwyższone, zaognienie wojny w Ukrainie oraz sankcje nałożone obecnie i rozważane na przyszłość zwiększają ryzyko stagflacji w 2023 do poziomu prawdopodobnego. Blisko 70% uważa że TAK.

Wśród nich jest m.in. Marcin Wolski, doradca ekonomiczny, Europejski Bank Inwestycyjny, którego zdaniem: „kryzys covidowy zostawił gospodarkę z bilansami obciążonymi długiem oraz podwyższoną inflacją (odczyty obu wskaźników na styczeń, czyli jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, były najwyższe w ostatniej dekadzie). Wojna w Ukrainie tylko pogłębi oba te zjawiska, przez co zostaną osłabione fundamenty wzrostu gospodarczego. Nadmierne zadłużenie nie sprzyja inwestycjom, a niestabilne ceny utrudniają podejmowanie decyzji/alokacji zasobów. Ryzyko stagflacji wzrośnie na przyszły rok”. Warto w tym miejscu dodać, że tylko 10% respondentów była przeciwnego zdania.

Blisko 75% uważa, że napływ uchodźców z Ukrainy będzie w długim okresie korzystny dla polskiej gospodarki.

Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista KIG – jest podobnego zdania: „Przy czym warto zwrócić również uwagę na elementy nieco inne niż szeroko omawiane w głównym nurcie dyskusji gdzie głównie mówi się o tym, że czasowo lub na dłużej przyjadą dodatkowi ludzie, będą potrzebować się utrzymać, uczyć, pracować. Tymczasem jeśli po tym wszystkim zostanie dodatkowy sentyment i sympatia między Polską i Ukrainą, Polakami i Ukraińcami, to to będzie miało bardzo mocne pozytywne przełożenie na kontakty międzyludzkie w tym biznesowe. Zwiększy się zaufanie w biznesie i chęć współpracy, prawdopodobnie pojawią się też ułatwienia do nawiązywania współpracy gospodarczej. Istotne będzie też zmniejszenie istniejącej dotąd rezerwy we wzajemnych stosunkach, czy ośmielenie do odwiedzenia sąsiada (choćby turystyczne), a stąd prosta droga do wpadania na kolejne liczne pomysły kontaktów biznesowych”.

Podzielone zdania mieli badani w odniesieniu do pytania „czy państwo polskie powinno przejąć na siebie ciężar pomocy uchodźcom, zastępując prywatne organizacje społeczeństwa obywatelskiego”?

Paweł Dobrowolski, ekonomista PFR, zdecydowanie neguje konieczność przejęcia ciężaru pomocy uchodźcom na państwo, argumentując swoje zdanie następująco:
1. Sprawczość społeczności jest sumą sprawczości państwa i obywateli. Sprawczość wymaga zarówno zmobilizowanych obywateli jak i państwa. Sprawczości nie maksymalizuje się zastąpieniem obywateli przez państwo.
2. Każde społeczeństwo ma właściwy sobie optymalny miks wysiłku obywateli i aparatu państwa. U nas prawdopodobnie optymalny miks maksymalizujący skuteczność to większy niż gdzie indziej udział obywateli.
3. Niektóre wypowiedzi osób uchodzących za ekspertów od imigracji o konieczności przymusowego przesiedlenia uchodźców do mniejszych miejscowości budzą zdziwienie. Uchodźców należy możliwie traktować jak Polaków. Jeśli będą chcieli szukać możliwości w mniejszych miastach i wioskach niech szukają. Ale naturalnym jest, że grawitują do większych ośrodków dających więcej możliwości.

Piotr Soroczyński, Główny Ekonomista KIG, jest zdecydowanie odmiennego zdania. Uważa, że: „Prywatne organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz przedsiębiorcy i osoby prywatne mają środki finansowe i inne zasoby (choćby praca wolontariuszy) o rzędy wielkości mniejsze w stosunku do potrzeb. Jako społeczeństwo oczekiwaliśmy udzielenia przez nasz kraj szerokiej i daleko idącej pomocy Ukrainie i jej mieszkańcom. Administracja te oczekiwania przyjęła jako słuszne i stosownie do nich podjęła działania tak krajowe jak i na arenie międzynarodowej. Pomoc prywatna była potrzeba na start – okres kiedy administracja nie ma jeszcze odpowiedniego umocowania do działania w przepisach. Teraz umocowanie jest, a państwo powinno również wejść bardzo aktywnie w te obszary, które dotąd wykonywały organizacje prywatne (bo ich zasoby się kończą i są nieadekwatne do skali potrzeb). Trzeba też pamiętać iż postępująca od lat centralizacja i fiskalizacja, negatywnie wpływa na zasoby prywatne (organizacji społeczeństwa obywatelskiego, przedsiębiorców, ludności). Państwo od lat uważa że wie lepiej i zebrane od nas wszystkich zasoby podzieli lepiej – to niech teraz weźmie się do roboty”.

Różnorodność odpowiedzi i komentarzy Ekonomistów, ich punkt widzenia, argumentacja – zastanawiają, zaskakują, sprawiając wielokrotnie poddanie w wątpliwość własnego zdania.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym badaniem >>>  TUTAJ 

 

Piotr Soroczyński i jego zespół regularnie przygotowują analizy rynku, analizy wskaźników gospodarczych oraz prognozy gospodarcze, które Krajowa Izba Gospodarcza publikuje na swoich stronach, m.in. comiesięczne przeglądy makroekonomiczne, przeglądy branż, województw, analizę stanu rezerw walutowych, wskaźników inflacji, eksportu etc.
Z analiz dostarczanych przez głównego ekonomistę KIG, korzystają także ośrodki badawcze oraz media w Polsce. Zachęcamy do korzystania ze sprawdzonych źródeł informacji.

Eksperckie analizy KIG >>> TUTAJ

Jeśli chcesz być na bieżąco – zapisz się na newsletter KIG

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.