PARP partnerem platformy cross-border.pl

09.02.2024

Z początkiem nowego roku PARP i KIG podpisały porozumienie w ramach, którego PAPR został partnerem instytucjonalnym projektu cross-border.pl realizowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą

PARP partnerem

Obie instytucje zobowiązały się wzajemnie do promowania swoich wydarzeń i inicjatyw związanych z e-handlem za granicę

W ramach współpracy zarówno KIG, jak i PARP będą informować w swoich kanałach o cross-borderowych projektach, programach wsparcia dla e- eksportu, a także dostarczać niezbędne know-how przedsiębiorcom zaangażowanym w e-sprzedaż za granicę.

Głównym celem partnerstwa jest rozbudzenie w polskich przedsiębiorcach ich potencjału do odważnego wkraczania na zagraniczne rynki.

W ostatnich latach głównym trendem w handlu jest dynamiczny wzrost udziału sprzedaży internetowej (e-commerce) w całości sprzedaży, na który wpłynęła postępująca cyfryzacja gospodarki. Wiąże się z tym łatwiejszy niż dotychczas dostęp do zagranicznych rynków i narzędzi e-commerce umożliwiających e-eksport. Dlatego tak ważne jest, aby instytucje odpowiedzialne za wspieranie MŚP łączyły siły dostarczając niezbędne narzędzia ułatwiające przedsiębiorcom działalność w zakresie cross-border e-commerce.

Sam projekt cross-border.pl ma pomóc polskiemu sektorowi MŚP, który decyduje się na sprzedaż zagraniczną w poszukiwaniu wsparcia sprzedażowego, marketingowego, procesowego czy merytorycznego, a firmami B2B, które świadczą takie usługi, m.in. w zakresie logistyki, obsługi sprzedaży, strategii czy marketingu. Portal cross-border.pl jest systematycznie aktualizowany o nowe informacje, artykuły oraz kontakty do firm.

Więcej informacji na stronie: cross-border.pl oraz na profilu LinkedIn >>> cross-border.pl

 


Krajowa Izba Gospodarcza wspiera polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej oraz aktywnie promuje pozytywny obraz polskiej gospodarki. Jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Od 1990 roku aktywnie dba o polskich przedsiębiorców, reprezentując ich interesy w dialogu z administracją krajową i europejską. Zrzesza 160 izb i stowarzyszeń pracodawców, funkcjonuje w ramach europejskiej sieci izb handlowo-przemysłowych Eurochambres, jest członkiem Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, współpracuje z izbami gospodarczymi na całym świecie.


 

Kontakt

Anna Zacharjasz
Zastępca Dyrektora
Biuro Komunikacji i Rozwoju Biznesu
t:    22 630 96 39
k:   507 088 582
e:   azacharjasz@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.