• A A A

Patronat KIG: SECUREX In Touch Meeting

10.09.2021

Polska Izba Systemów Alarmowych i Międzynarodowe Targi Poznańskie pod patronatem naukowym Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego 14 i 15 października organizują konferencję SECUREX In Touch Meeting

Patronat KIG: SECUREX In Touch Meeting

Dynamika rozwoju branży zabezpieczeń, potrzeba podążania za trendami technologicznymi, konieczność stałego aktualizowania wiedzy, czas oddzielający od siebie kolejne edycje targów SECUREX, a nade wszystko oczekiwania branży Security, a także Wystawców, Partnerów i Zwiedzających, aby w końcu spotkać się na żywo, stały się inspiracją do organizacji konferencji SECUREX In Touch Meeting, planowanej w dniach 14 i 15 października br. na terenie MTP.

Wydarzenie przeprowadzone zostanie w formule stacjonarnej, z zachowaniem wszystkich obostrzeń i zasad sanitarnych wynikających z zagrożeń pandemicznych. Dla chętnych uruchomiliśmy również możliwość uczestnictwa online.

Wydarzenie przygotowywane jest z myślą o przedstawicielach firm energetycznych, paliwowych, transportowych, dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, sieci handlowych, szpitali, placówek kulturalno-rozrywkowych, a także służb mundurowych: Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Policji, administracji rządowej i samorządowej, szczególnie z pionów Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zaplanowaliśmy dla Państwa w każdym dniu wystąpienia eksperckie związane z ochroną tych obszarów, które są w Państwa merytorycznym zainteresowaniu. Przygotowaliśmy również aż 4 różnorodne, specjalistyczne panele dyskusyjne:

14.10.2021 r.
Pierwszy dzień rozpoczniemy od Infrastruktury Krytycznej – to od niej zależy bezpieczeństwo naszego Państwa oraz nasze codzienne funkcjonowanie. Bezpieczeństwo Infrastruktury Krytycznej to systemy, jakie ją zabezpieczają w tym systemy zabezpieczenia technicznego, którym poświęcimy drugą część naszego spotkania.

Szczegóły dnia pierwszego:

– INFRASTRUKTURY KRYTYCZNA:

Zarówno eksperci jak i w trakcie paneli dyskusyjnych podejmiemy próbę odpowiedzi na pytania:

 • Czy aktualny stan bezpieczeństwa obiektów Infrastruktury krytycznej jest optymalny?
 • Czy potrzebna jest modyfikacja lub dodatkowe regulacje, wyznaczające standardy zabezpieczenia takich obiektów?
 • Jakimi narzędziami posłużyć się, aby zdiagnozować stan bezpieczeństwa tych obiektów?
 • Czy właściwie interpretujemy i stosujemy aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa tych obiektów?
 • Czy ustawa „Prawo zamówień publicznych” daje szanse na wybranie właściwych rozwiązań?

– SYSTEMY ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO:

W tej części eksperci i uczestnicy podejmą próbę odpowiedzi:

 • Czy da się zabezpieczyć prawidłowo obiekt tylko za pomocą jednego systemu?
 • Różnorodna technologia to zwolennik bezpieczeństwa czy kłopotliwy dylemat?
 • Nowoczesne rozwiązania czy sprawdzone systemy?
 • Nowe zagrożenia to konieczność zastosowania nowych zabezpieczeń?
 • Koncepcja, planowanie, wdrażanie systemów bezpieczeństwa, konieczna droga czy tylko szablonowe postępowanie?

15.10.2021 r.
W dniu drugim rozpoczniemy kontynuacją tematyki poświęconej systemom zabezpieczenia technicznego tak aby sprawnie przejść do technologii jutra. Dzień drugi i całą konferencję zakończymy podsumowując dotychczasowe rozważania wykorzystując je do zbudowania systemu bezpiecznego funkcjonowania biznesu.

– TECHNOLOGIA JUTRA:

W tym segmencie prezentacji i dyskusji postaramy się spojrzeć w przyszłość i odpowiedzieć na pytania:

 • W jakim kierunku zmierza rynek systemów zabezpieczenia technicznego?
 • Jak bardzo najnowsze technologie zmienią podejście do bezpieczeństwa obiektów?
 • Czy przy tak dynamicznych zmianach cokolwiek można próbować jeszcze przewidzieć?
 • Jak przygotować się do wyboru i wdrożenia najnowszych rozwiązań technologicznych oraz sposobu ich właściwej implementacji i integracji?

– BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU:

Podsumowując obrady konferencji może uda się nam poczynione ustalenia nałożyć na możliwość wykorzystania ich w praktyce.

 • Analizy ryzyka to konieczność, ale co dalej?
 • Jak zachować ciągłość działania w sytuacjach kryzysowych?
 • Adekwatne reagowanie na niespodziewane zdarzenia to tylko algorytm postępowania?
 • Jak połączyć rygory bezpieczeństwa z jednoczesnym podnoszeniem komfortu pracy oraz wydajnością?

Technologia rozwija się tak szybko, że nie można sobie od niej zrobić przerwy. Aby być na bieżąco z nowymi rozwiązaniami, trzeba cały czas śledzić, co dzieje się na rynku. Konferencja Securex In Touch powstała z myślą, aby prezentować opinie ekspertów nt. systemów zabezpieczenia technicznego oraz specjalistów z branży, którzy przedstawią swoje spojrzenie na przyszłość rynku security. To okazja do rozmów, wymiany zdań, dyskusji a w przyszłości świadomych wyborów.

Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w konferencji!

Nie ukrywamy, że liczymy także na Państwa wsparcie, zwracając się z gorącą prośbą o rozważenie możliwość uczestnictwa w konferencji a może nawet aktywnego uczestnictwa w jednym z paneli dyskusyjnych i podzielenie się z uczestnikami Państwa osiągnięciami, przemyśleniami a także pojawiającymi się pytaniami czy wątpliwościami. Z ogromnym zadowoleniem przyjęlibyśmy także deklarację włączenia się Państwa w organizację i przyjęcia roli partnera tego przedsięwzięcia.

Więcej informacji

 

Kontakt

Krzysztof Cichulski
Prezes Zarządu PISA
tel. +48 660 562 931
k.cichulski@pisa.org.pl

Jakub Sobek
Wiceprezes Zarządu PISA
+48 668 480 325
j.sobek@pisa.org.pl

Marek Lipowski
Wiceprezes Zarządu PISA
+48 602 180 884
m.lipowski@pisa.org.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.