Perspektywy europejskiej społeczności biznesowej w 2021 r. − badanie Eurochambres

01.09.2020

Krajowa Izba Gospodarcza jako członek Eurochambres − największego europejskiego związku izb przemysłu i handlu z siedzibą w Brukseli, współtworzy raport na temat perspektyw europejskiej społeczności biznesowej na nadchodzący rok. Zapraszamy do wypełnienia krótkiej (ok. 1 min) anonimowej ankiety, dotyczącej Państwa działalności gospodarczej.
Wypełnij [ANKIETA]

To już 27. edycja rocznego badania ekonomicznego Eurochambres, pt. European Economic Survey 2021. Jest to jedno z największych tego typu badań. Gromadzi opinie około 50 000 firm w całej Europie i ocenia ich oczekiwania na nadchodzący rok.

Liczymy na Państwa głos!

Kontakt
Piotr Lipiec
Biuro Współpracy z Zagranicą
tel. 22 630 96 06
e-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.