PILNE: MSZ uruchamia specjalną infolinię dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie

25.02.2022

Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchamia kanały informacyjne

Ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa na Ukrainie, spowodowaną rosyjską agresją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP informuje, że utrzymuje obecność dyplomatyczno-konsularną w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie oraz w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie.

Z przyczyn bezpieczeństwa, następuje czasowe zawieszenie działalności pozostałych polskich przedstawicielstw konsularnych na terytorium Ukrainy.

W związku z zaistniałą sytuacją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchamia specjalną infolinię – +48 22 523 88 80 dla obywateli polskich oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie.

Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy polskiej dostępne są na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz pod numerem infolinii +48 47 721 75 75

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.