Pismo od Prezesa KIG do Premiera Jarosława Gowina

02.12.2020

Prezes KIG o konieczności wsparcia wszystkich przedsiębiorców, w tym zwłaszcza tych, którzy mieli znaczny udział w łańcuchu dostaw dla branż objętych ograniczeniami, a których PKD nie zostało wskazane jako otrzymujące pomoc finansową Państwa. Proponowane przez KIG rozwiązania, to m.in.:

  • Odejście od konieczności utrzymania zatrudnienia, jako warunku 75% umorzenia środków otrzymanych z Tarczy PFR.
  • Wliczanie do limitu pomocy z PFR tylko środków, które nie podlegają zwrotowi.
  • Dokonanie zmian w obszarze kosztów podatkowych
  • Przedstawienie przedsiębiorcom czytelnego planu administracyjnego reglamentowania działalności gospodarczej.
  • Odroczenie wejścia w życie nowych danin.

Przeczytaj całe pismo [PDF]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.