• A A A

Po raz 10. wybierzemy „Pracodawcę Godnego Zaufania”

28.09.2020

Ruszyła 10. edycja konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”, którego współorganizatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza. Po raz kolejny nagrodzimy pracodawców, którym bliska jest odpowiedzialna polityka pracownicza i socjalna − mimo trudów lockdownu troska o pracowników nadal powinna być priorytetem dla firm. W rozmowie z Pulsem Biznesu Prezes KIG, Andrzej Arendarski, opowiada o idei konkursu.


„Pandemia nie zwalnia pracodawców z troski o ludzi” − Prezes KIG dla Pulsu Biznesu

 

Puls Biznesu: Jaki cel przyświeca konkursowi „Pracodawca Godny Zaufania”?

Andrzej Arendarski, Prezes KIG: Podstawowym celem konkursu jest promowanie wśród polskich pracodawców odpowiedzialnej, zgodnej z normami europejskimi, polityki pracowniczej i socjalnej. Tytuł Pracodawca Godny Zaufania przyznawany jest firmom, instytucjom i samorządom, które w polityce pracowniczej sięgają po interesujące, atrakcyjne i skuteczne rozwiązania — uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw.

Chcemy, by nasza inicjatywa przyczyniła się do promowania dobrych wzorców. Polskie firmy bardzo często realizują ciekawe i przynoszące znakomite rezultaty inicjatywy adresowane do pracowników. Warto je nagłaśniać. Dobry przykład idzie z góry — wierzymy, że wyróżnienie najbardziej interesujących programów realizowanych przez przedsiębiorców będzie inspiracją dla innych firm.

[…]

Mniej rekrutacji, likwidacja miejsc pracy, obniżenie wynagrodzeń… Jubileuszowa, 10. edycja konkursu wypadła w niezwy­kle trudnym momencie. Jak najbardziej udręczone kryzysem firmy przekonać, że nadal powinny troszczyć się o ludzi?

To właśnie jest dobry moment, żeby fir­ma wykazała się jako dobry pracodawca. Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątko­wo istotna, ponieważ w dobie pandemii COVID-19 organizacje muszą w sposób jed­noznaczny opowiadać się za wartościami, które wpisują się w ich misję i strategię, a także aktywnie planować, jak w obecnych trudnych czasach chronić wartości pracow­nicze. W cenie są dziś zwłaszcza dobre mo­dele przywództwa i wzorce osobowe, które oddziałują na wszystkich pracowników.


Co powiedziałby pan przedsiębiorcom, którzy twierdzą, że dziś nie stać ich na działania wizerunkowe?

Są to działania potrzebne, zwłaszcza w dłuż­szej perspektywie. Na stworzenie dobrego wizerunku firmy pracują latami, a bardzo szybko można go zburzyć, czasem wystar­czy chwila. Tym bardziej w obecnej sytuacji łatwo stracić zaufanie. Mimo problemów, niepewności, kryzysu nie warto rezygnować z troski o pracownika, dobrej komunikacji, pozytywnego motywowania. Konsekwencje zaniechań w tej dziedzinie mogą być po­ważne i dalekosiężne. W obecnych czasach odpowiedzialnym pracodawcom bardziej zależy na wizerunku niż kiedykolwiek wcze­śniej. O dobrego specjalistę trzeba walczyć, a później go utrzymać. Pracownik, który zna firmę od lat, jest niezwykle cenny.

Przeczytaj pełną treść rozmowy w Pulsie Biznesu „Wiarygodność jest najważniejsza” [WYWIAD]

 

Konkurs „Pracodawca Godny Zaufania” to inicjatywa zapoczątkowana w 2009 r. przez Krajową Izbę Gospodarczą i Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” we współpracy z innymi wybitnymi organizacjami pozarządowymi oraz uczelniami takimi jak: Instytut Staszica (partner merytoryczny); Centrum im. Adama Smitha; Instytut Biznesu; Instytut Libertatis; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne; Stowarzyszenie Integracja i Współpraca (organizator Welconomy Toruń); Warsaw Enterprise Institute; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania; Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju działający w ramach Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego oraz Impressarium — organizator techniczny Konkursu.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.