POLISH BUSINESS VISIT TO THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN Teheran, IRAN 26–30 June 2022

24.06.2022

Do pobrania materiały: Polska Iran_business_profiles folder

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.