• A A A

Polityka Tanzanii nie wpłynie na traktowanie inwestorów zagranicznych

17.03.2021

Przedstawiono założenia budżetu Tanzanii na kolejny rok. Wydatki przede wszystkim na wielkie projekty infrastrukturalne

Podczas ubiegłotygodniowej sesji parlamentu Tanzanii minister finansów Philip Mpango przedstawił założenia budżetu na najbliższy rok 2021/22 (lipiec-czerwiec). Zakłada on wzrost przychodów i wydatków o ok. 1,5 bln TZS (600 mln USD) do poziomu 36,23 bln TZS (prawie 15 mld USD). Ok 7% dochodów ma pochodzić z grantów i pożyczek preferencyjnych, a kolejne 20% – z innych pożyczek wewnętrznych i międzynarodowych. W części    rozwojowej (a więc poza wydatkami stałymi) budżetu o wartości ok 6 mld USD pozycje dominujące obejmują tzw. megaprojekty infrastrukturalne: kontynuacja budowy centralnej magistrali kolejowej (ok. 1,4 mld USD), tamy i hydroelektrowni w Wąwozie Stieglera na rzece Rufiji (ok. 600 mln USD) oraz zakupu samolotów dla państwowych linii Air Tanzania (ok. 700 mln USD). Planowana jest również renowacja istniejących linii kolejowych i naprawa/wymiana składów kolejowych (ok. 300 mln USD). Minister Mpango poinformował również, że wzrost gospodarczy w ub. roku wyniósł 4,7%, i był wprawdzie niższy niż zakładane pierwotnie7,3%, ale i tak stosunkowo wysoki, dzięki niewprowadzaniu przez rząd Tanzanii ograniczeń w związku z epidemią COVID-19.

Komentarz: założenia budżetu, choć oceniane przez ekspertów zewnętrznych jako „zrównoważone i nie nadmiernie ryzykowne” potwierdzają kontynuację dotychczasowej prezydentury J. Magufuli w trakcie jego II kadencji i skupienie się na dużych projektach infrastrukturalnych. Kwoty i plan prac w odniesieniu kolei SGR i hydroelektrowni na rzece Rufiji wyglądają jednak na zbyt ambitne, biorąc pod uwagę, że obu inwestycjach odnotowano w ub. roku istotne opóźnienie. Inwestycja w kolejne samoloty dla linii Air Tanzania jest natomiast realizowana w okresie, gdy floty i siatki połączeń powiększa także wiele innych krajów regionu Afryki Wschodniej, w tym Rwanda, Uganda i Etiopia. Pod znakiem zapytania stoi zdolność tanzańskich linii do konkurowania na takim rynku w dłuższej perspektywie czasowej.

Budżet na 2021/22 rok należy analizować także w kontekście roli sektora prywatnego w rozwoju Tanzanii. Podczas ubiegłotygodniowego spotkania z wiceministrem przemysłu i handlu Exaudem Kigahe przedsiębiorcy zgrupowani w tanzańskiej konfederacji przemysłowej (CTI) ocenili, że pomimo rządowych obietnic z okresu po wyborczego w listopadzie i grudniu ub. roku nie widać działań administracji nakierowanych na ułatwienie funkcjonowania firm. Wskazali m. in. na dalsze represyjne wobec biznesu postępowanie tanzańskiego urzędu podatkowego, ogromne opóźnienia w zwrocie podatku VAT, chaotyczne zmiany otoczenia prawnego oraz restrykcje w zatrudnianiu wysoko wykwalifikowanego personelu z zagranicy. Przedstawiciele CTI przypomnieli również, o regularnie zmniejszającym się od 2016 roku (a więc początku prezydentury J. Magufuli) udziale dóbr przetworzonych w tanzańskim eksporcie, gdzie dominują obecnie surowce kopalne i nieprzetworzone produkty rolne.

W efekcie, biorąc pod uwagę obecne trendy, należy zakładać kontynuację dotychczasowej polityki prezydenta J. Magufuli i jego administracji w odniesieniu do rozwoju gospodarczego i dalsze oparcie go na scentralizowanym planowaniu i wielkich projektach zarządzanych przez rząd przy jednoczesnej agresywnej polityce podatkowej wobec sektora prywatnego, która w krótkiej perspektywie pozwoli administracji pozyskać dodatkowe środki. Efektem będzie dalsza stagnacja, przede wszystkim w obszarze MŚP. Nie przełoży się to natomiast na istotne zmiany w traktowaniu inwestorów zagranicznych, w tym polskich, zarówno już obecnych na miejscowym rynku, jak i planujących wejście do Tanzanii.

Dowiedz się więcej o tanzańskim rynku

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.