Polscy przedsiębiorcy o działalności firm w cieniu wojny. Ankieta GUS

23.06.2022

Wpływ wojny na koniunkturę – czerwiec 2022

Główny Urząd Statystyczny wraz z czerwcowym komunikatem o koniunkturze w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach opublikował wyniki ankiety na temat wpływu wojny na Ukrainie na działalność polskich firm. Przedsiębiorcy – jak co miesiąc – odpowiadali na pytania dotyczące obecnych i przewidywanych konsekwencji wojny dla firm a także jej wpływu na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Wyniki zaprezentowano w podziale na następujące obszary gospodarki: przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, handel hurtowy, handel detaliczny, transport i gospodarkę magazynową oraz zakwaterowanie i gastronomię.  

W czerwcu, w niektórych branżach (m.in. handel hurtowy i gastronomia) wzrósł odsetek firm, które oceniają konsekwencje sytuacji na Ukrainie jako „poważne”. Największy wzrost takich postaw zanotowano w  branży zakwaterowania i gastronomii (29,5% w stosunku do 26,1% w maju).

Zagrożenie dla stabilności firm w wyniku sytuacji na Ukrainie widzi 10,8% firm z branży transportowej i magazynowej (w maju 8,6%), 10,7% firm budowalnych (w maju 9,0%) a w przypadku firm świadczących usługi zakwaterowania i gastronomii –  7,7% (w maju odsetek wynosił 7,9%). 

Brak negatywnych skutków wojny dla działalności najwięcej firm deklaruje w branży transportowej (14,7% ankietowanych z branży) oraz handlu hurtowego (14,6%).  


Wśród negatywnych skutków wojny we wszystkich branżach największy odsetek przedsiębiorców wskazuje wzrost kosztów.
Na ten problem w czerwcowej ankiecie zwróciło uwagę m.in.

  • 88,4% firm z grupy „zakwaterowanie i gastronomia”
  • 81,1% firm budowlanych (przed miesiącem odpowiednio 75,4% oraz 85,9%).


Kolejnym często wskazywanym problemem jest zakłócenie w łańcuchach dostaw. Na ten problem zwróciły uwagę m.in.
 

  • 57,0% firm z przetwórstwa przemysłowego
  • 54,4% z budownictwa).


Wśród innych, negatywnych skutkach wojny wymieniane były również:

  • spadek sprzedaży: najczęściej – 33,9% – wśród firm z gastronomii i zakwaterowania
  • zerwanie umów ze wschodnim kontrahentem: 13,2% przedsiębiorstw z branży przetwórstwa przemysłowego.


Wśród polskich firm wciąż odczuwany jest wpływ wojny na sferę zatrudnienia (odpływ i napływ pracowników z Ukrainy).
W czerwcu w większości branż spadł nieznacznie odsetek firm, które zaobserwowały odpływ pracowników. Największa skala tego zjawiska wskazywana jest w branży zakwaterowania i gastronomi (45,7% ankietowanych). W tej samej branży najczęściej również deklarowany jest ruch w drugą stronę, czyli napływ pracowników z Ukrainy (54,2% ankietowanych). 
 


Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.